Asminderød sogn
Dageløkke
1700-1733 

 
Det skete i Dageløkke: 1700 1710 1720 1730 KB
(ved at klikke på et understreget fremhævet navn fremkaldes personens familieforhold)


1700 indvarsler det nye århundrede nye tider for beboerne i Dageløkke (Se De Dageløkke Gårdes historie her). 

1701  blev Niels Nielsen begravet, 90 år gl.  Der kan her være tale om den forr. gårdmand på gård no. 2, der i så fald må have afstået gården til u. Peder Larsen, gift med hans kones datter af et tidligere ægteskab Dorrete Madtzdatter (se skiftet i 1686 efter sal. Ane Bendtsdatter). 
Gård no. 2:  Niels Nielsen nu u. Peder Larsen

1703 døde Peder Hansen, 84 år gl. (de blev godt nok gamle i Dageløkke dengang).  Peder Hansen var forr. fæster på gården no. 3, som han i tide havde afstået til sønnen Hans Pedersen.
Gård no. 3: Peder Hansen nu Hans Pedersen

1703 giver en Landgildejordebog os gårdmændenes navne og gårdenes hartkorn:
No. Fæster
Hartkorn
7 Hans Nielsen
4-5-0-0
1 Jens Pedersen
4-5-0-0
8 gl. Peder Larsen
4-5-0-0
2 u. Peder Larsen
4-5-0-0
9 Søren Olsen
4-5-0-0
3 Hans Pedersen
4-5-0-0
10 Mickel Hansen
4-5-0-0
4 Søren Nielsen
4-5-0-0
1 Niels Bjørnsen
0-0-0-0
5 Ole Nielsen
4-5-0-0
2 Jørgen Larsen
0-0-0-0
6 Svend Olsen
4-5-0-0
3 Jens Olsen
0-0-0-0
Udover at jordebogen giver os flere nye navne på fæsterne i Dageløkke bemærkes, at de 8 gårde fra matriklen 1688, hvor byens samlede hartkorn var 61 tdr., nu er blevet til 10 gårde, alle ens i hartkorn (4-5-0-0), byens samlede hartkorn er således nu 46-2-0-0. 

Da vi forlod Dageløkke i 1700 var der 5 huse (3 landgildehuse og 2 holtshuse), i husene er også sket ændringer, således:
Hus no. 1 Peder Jensen nu Niels Bjørnsen
Hus no. 2 Birgite Peder Jørgensens nu Jørgen Larsen
Hus no. 3 Thommes Michelsen nu Jens Andersen
Hus no. 4 Niels Børgesen? 
Hus no. 5 ?

1705 døde gårdmanden på gård no. 4 Søren Nielsen i en alder af 62 år.  Ny fæster blev Søren Jensen, der 1706 giftede sig med sal. Søren Nielsens enke og dermed overtog gården.
Gård no. 4:  Søren Nielsen nu Søren Jensen

1706 måtte Hans Nielsen fra gård no. 7 også forlade denne jord, 69 år gl.  Gården blev overtaget af sønnen Niels Hansen, der 1708 trolovede sig med  Kirsten Pedersdatter fra Søholm.
Gård no. 7: Hans Nielsen  nu Niels Hansen

1710 En Gadehusfortegnelse over Kronborg Amts huse, og hvad deraf skal svares i hoveri og penge, fra 1709 navngiver husfæsterne (se Gadehusfortegnelsen her):

No. Husfæster Husets ejer
1 Jens Pedersen 10 fag hus og kåljord, giver 1 ugedag til Ebbekøb, hvorved han
og forbliver
2 Jens Andersen 5 fag hus og kåljord, giver 1 ugedag til Ebbekøb, hvorved han 
og forbliver
3 Jørgen Laurssen 7 fag hus og kåljord, er tingmand og derfor fri

1711 blev Dageløkke blev i lighed med sognets øvrige byer ramt af pesten i 1710-1711.  I hele Asminderød sogn døde i 1709 af store og små 18 personer, men i 1710 steg tallet til 67 og dødstallet toppede i 1711 med 107.  I 1712 faldt antallet af døde i sognet til kun 14 og i 1713 34, heraf:

Døde i Dageløkke
Mænd
Kvinder
Drenge
Piger
Døde ialt
1710
0
1
0
2
3
1711
2
0
1
2
5
1712
1
0
0
0
1
1713
3
1
1
1
6
så alt i alt slap Dageløkke med skrækken. 

1711 døde af den smitsomme sygdom 5 personer: 2 mænd n. Niels Olsen på 84 år og Jørgen Larsen tingmand på 42 år, 1 dreng n. Michel Hansens søn Hans på 4 år, og 2 piger n. gl. Peder Larsens datter Maren på 7 år og Karen Andersdatters uægte datter Maren på 1 år mod 3 piger året før n. u. Peder Larsens døtre Anne på 1 år og Dorthe på 3 år samt gl. Peder Larsens datter Karen på 29 år.

1712 giftede Jørgen Larsen tingmands enke Margrethe Andersdatter sig med Jens Olsen fra Ø. Torp og udover enken overtog Jens Olsen også tingmandshvervet og huset nr. 3.  Samme år døde hans navnebroder, husmanden Jens Olsen, og der blev skiftet efter ham mellem enken og hans efterlevende børn.  Samme år døde også Ole Svendsen i sin alders 78. år.
Jørgen Larsen tingmand nu Jens Olsen tingmand

1713 døde med korte mellemrum 3 af byens gårdmænd: gl. Peder Larsen, Svend Olsen og u. Peder Larsen, der alle efterlod sig skifter.  Boet efter gl. Peder Larsen på 67 år udviste en formue på 254 daler mod en gæld på 192 daler, boet efter Svend Olsen, der blev 53 år, havde en formue på 244 daler og en gæld på 164 daler. Boet efter u. Peder Larsen på 58 år var derimod insolvent (formue 198 daler, gæld 218 daler).  Samme år giftede Hans Thomitsen fra Asminderød sig gård no. 2 til ved at ægte u. Peder Larsens enke Anne Andersdatter, hvorimod gården no. 6 gik til sal. Svend Olsens søn Jørgen Svendsen, der samme år giftede sig med Karen Hansdatter fra Langstrup.  Gl. Peder Larsens enke Karen Pedersdatter havde ikke så travlt, hun ventede til 1714 med at gifte sig med Jens Jacobsen fra Langstrup, der således blev ny fæster på gård no. 8.
Gård no. 2:  u. Peder Larsen nu Hans Thomitsen
Gård no. 6:  Svend Olsen nu Jørgen Svendsen
Gård no. 8:  gl. Peder Larsen nu Jens Jacobsen

 
 

1714 194 Sidse Rasmusdatter Mickel Hansen Dageløkke Sidse Rasmusdatter 296 75 221
1715 255 Sidse Svendsdatter  Dageløkke Sidse Svendsdatter 0 0 0

1717 får vi en såkaldt Synsforretning ang. bøndernes og husmændenes tilstand på Kronborg Amt med fæsternes navne og nu opså oplysninger om gårdenes størrelse, tilstand, besætning, udsæd, landgilde mm. (se Synsforretningen 1717 her):

No. Fæster Tilstand
1 Jens Pedersen Hartkorn 4-5-0-0, 36 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 6 bæster, 0 stude, 4 køer, 7 ungnød og 14 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, ingen kakkelovn, ½ kobberkedel.
2 Hans Thomitsen Hartkorn 4-5-0-0, 34 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 9 bæster, 0 stude, 4 køer, 5 ungnød og 14 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernkakkelovn, 1/4 kobberkedel.
3 Hans Pedersen Hartkorn 4-5-0-0, 32 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 4 køer, 7 ungnød og 16 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernkakkelovn, kobberkedel.
4 Søren Jensen Hartkorn 4-5-0-0, 45 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 7 køer, 3 ungnød og 16 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har 2 kakkelovne, kedel.
5 Ole Nielsen Hartkorn 4-5-0-0, 39 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 4 køer, 7 ungnød og 10 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernkakkelovn, kobberkedel.
6 Jørgen Svendsen Hartkorn 4-5-0-0, 32 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 4 køer, 7 ungnød og 12 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernovn, kedel.
7 Niels Hansen Hartkorn 4-5-0-0, 36 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 9 bæster, 0 stude, 4 køer, 6 ungnød og 10 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernovn, kobberkedel.
8 Jens Jacobsen Hartkorn 4-5-0-0, 32 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 6 bæster, 0 stude, 5 køer, 9 ungnød og 18 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernovn, kobberkedel.
9 Søren Olsen Hartkorn 4-5-0-0, 36 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 4 køer, 8 ungnød og 15 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernovn, kobberkedel.
10 Mickel Hansen Hartkorn 4-5-0-0, 37 fag bygninger i god stand, ingen gårdfæld, besætning: 10 bæster, 0 stude, 4 køer, 8 ungnød og 14 får, kan årligt så 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre, har jernovn, kobberkedel.
Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige Dageløkkes gårde er over 32 fag med gård no. 4 som den største med sine 45 fag.  Alle gårde er i god stand og ingen behøver reparation.  De 10 gårde, der alle var ens i hartkorn (4-5-0-0) havde en samlet besætning på 90 bæster (gennemsnit pr. td. hartkorn 19,46), men ingen stude.  Der var i byen ikke mindre end 111 stk. hornkvæg (gennemsnit pr. td. hartkorn 24,00) og 137 får (gennemsnit pr. td. hartkorn 29,62).  Udsæden pr. gård  var 4 tdr. rug, 5 tdr. byg og 2½ tdr. havre.  Alle gårde havde kakkelovn på nær no. 1 (til gengæld havde gård. no 4 så 2) og dertil kedel. 

Af husmænd havde Dageløkke i 1717:

1 husmand Jens Andersen haver ingen sædejord uden en liden kålhave, giver landgilde 4 mark, hjælpeskat 4 mark, hoveripenge 4 rdl.
2 husmand Jens Pedersen haver ingen sædejord uden en liden kålhave, giver landgildeskat 4 mark, hjælpeskat 1 rdl.,hoveripenge 4 rdl.
3 tingmand Jens Olsen haver ingen sædejord uden en liden kålhave, giver landgildeskat 4 mark, har hidtil haft hoveri , nu fri for tingmandstjeneste

Synsforretningen blev opfulgt året efter med Hovedkrigs- og Portionsjordebogen fra 
1718:
 
 

1720  døde gårdmand Jens Pedersens hustru Anne Nielsdatter 65 år gl. og der blev skiftet efter hende (se skiftet her).  Boet efter hende udviste en formue på 188 rdl., men en gæld og besværing på ikke mindre end 311 rdl., boet var fallit med et underskud på 123 rdl.

1722 døde gårdmanden på gård no. 5 Ole Nielsen af alderdom i sin alders 93. år.  Han havde længe forinden frivilligt afstået gårdfæstet til sin svigersøn Peder Thomitsen, der i 1703 havde giftet sig md hans datter Anne Olesdatter.
Gård no. 5: Ole Nielsen nu Peder Thomasen

1722 fik Dageløkke i lighed med Veksebo een af Frederik IV.s nye rytterskoler.  Som den første lærer i Dageløkke Skole finder vi Johan Walther skoleholder, gift med Maria Tobiasdatter.
Dageløkke Skole:  Johan Walther skoleholder

1723 indberettede sognepræsten hr. Peder Jacobi til sin biskop at "en quinde på Dageløkke (Slette) n. Svendborre Jensdatter, der af min sal. formand der på en bonde ved navn Søren Olufsen i Dageløkke hans kaution er bleven ordentlig trolovet og viet i 1723 med en aftaklet musketer n. Hans Nielsen".  Kvinden har nu berettet for præsten, at samme Hans Nielsen har en anden ægtekvinde i Sydsjælland, hvorfor præsten begærer ham eftersøgt og straffet for bigami ("Dette forargelige menneske, som eller er en vagabondus, lader sig ikkun af og til findes her i egnen").  Af kirkebogen fremgår, at Hans Nielsen, enkemand i Dageløkke, i 1723 giftede sig med den besovede Svendborg Jensdatter (hun havde i 1718 som ugift moder begravet sin nydøbte søn Niels).   Den nævnte Søren Olufsen var gårdmand på gården no. 9.

1727 blev husmanden Jens Andersen begravet, 57 år gl. og der blev skiftet efter ham mellem enken Johanne Nielsdatter og den sal. mands børn. Også på gården no. 2 skete der forandringer, idet Peder Jensen, hidtil GM i Øverste Torp, fæster gården no. 2 i Dageløkke efter Hans Thomsen, som denne godvilligt afstår formedels fattigdom og jammerlig tilstand, i befæstning ydes 4 gl. bæster, 1 ko, 3 får og 2 lam.  Samme Peder Jensen var også søn af Jens Pedersen på gård no. 1 og således broder til Niels Jensen
Gård no. 2:  Hans Thomsen nu Peder Jensen

1729 døde Søren Jensens hustru Karen Hansdatter, 77 år gl., og der blev også skiftet efter hende.

1730 døde Jørgen Nielsen i sin alders 67. år. 

1731 døde Bendt Jensen i en alder af 39 år og der blev i 1732 skiftet efter ham.  Senere samme år døde også gårdmanden på gård no. 1 Jens Pedersen,  78 år gl., han havde dog forinden overgivet fæstet til sin søn Niels Jensen, måske allerede i 1722, hvor han giftede sig med Maren Jensdatter fra Langstrup.
Gård no. 1: Jens Pedersen nu Niels Jensen

1731  begravet  Joen Nielsen   39 år

I årene mellem 1731 og 1733 var de særdeles giftelystne i Dageløkke, idet efternævnte giftede sig således:
1731 trolovet Svend Pedersen EM Langstrup og Anne Hansdatter P Dageløkke
1731 trolovet Lars Mickelsen UK Nivå? og Maren Sørensdatter P Dageløkke
1732 trolovet Jørgen Pedersen UK Danstrup og Marie Pedersdatter P Dageløkke
1733 trolovet Jørgen Pedersen EM Langerød og Elisabeth Nielsdatter P Dageløkke
1733 trolovet Niels Andersen UK Langstrup og Kirsten Nielsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Lars Jensen EM Lønholt og Maren Geertsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Anders Jørgensen EM Ø. Torp og Karen Nielsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Peder Mickelsen UK Dageløkke og Kirsten Asmundsdatter E Langstrup
1733 trolovet Ole Pedersen UK Dageløkke og Sidse Hansdatter P Dageløkke.

Blandt de gifte finder vi ikke mindre end 3 enker fra Dageløkke, n.:
Kirsten Nielsdatter E Dageløkke
Maren Geertsdatter E Dageløkke, enke efter sal. Bendt Jensen, død 1731, 39 år gl.
Karen Nielsdatter E Dageløkke

1730  begravet  Jørgen Nielsen   67 år
1731  begravet  Joen Nielsen   39 år

1733 udviser Landgildejordebogen 1733, at der i byen fortsat er 10 fæstere på 10 gårde, n.:

No. Fæster
Hartkorn
1 Jens Pedersen nu Niels Jensen
4-5-0-0
2 Hans Thomsen nu Peder Jensen
4-5-0-0
3 Hans Pedersen
4-5-0-0
4 Søren Jensen
4-5-0-0
5 Ole Nielsen nu Peder Thomasen
4-5-0-0
6 Jørgen Svendsen
4-5-0-0
7 Niels Hansen
4-5-0-0
8 Jens Jacobsen
4-5-0-0
9 Søren Olsen
4-5-0-0
10 Mickel Hansen
4-5-0-0
Summa Dageløkke by
46-2-0-0

1733 blev i hele Asminderød sogn døbt 30 ægtebørn, hvoraf ingen fra Dageløkke, derimod blev begravet 26 af menigheden, heraf var dog ingen fra Dageløkke.  Sognets fødselsoverskud var dette år således på 4 personer, men 0  for denne by. 

Kirkebogens førelse på denne tid var endog særdeles mangelfuld.  Ser vi et øjeblik bort fra dette finder vi fra 1700-1733 incl. 86 dåbshandlinger i Dageløkke mod 77 begravelser, altså et fødselsoverskud på 9 personer.
 
 
 

Kirkebogen anno 1733 
udviser for 
Børn til dåben af
drenge piger
Trolovede par
antal
Døde og begravede af
mænd kvinder
Asminderød sogn
13 17
14
14 7
Dageløkke by
0 0
2
0 0

 

Kirkebogens førelse på denne tid var endog særdeles mangelfuld.  Ser vi et øjeblik bort fra dette finder vi for hele perioden (Asminderød sogn er incl. Fredensborg by):

Kirkebogen 1700-1733 
udviser for 
Børn til dåben af
drenge piger
Trolovede par
antal
Døde og begravede af
mænd kvinder
Asminderød sogn
580 599
366
577 563
Dageløkke by
39 45
37
41 35

 
Herunder finder du et uddrag af sognets kirkebog for den her behandlede periode.  Du kan vælge at overspringe dette ved at klikke på.................
Næste

 
Uddrag af Kirkebogen for  Dageløkke i Asminderød sogn 1700-1733:
Dåb:
1700  døbt  Jørgen Larsen  og  Margrethe Pedersdatter  deres barn Sidse Jørgensdatter
1700  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Peder Mickelsen
1701  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Lisbeth Mickelsdatter
1701  døbt  Niels Børgesen  og  Margrethe Svendsdatter  deres barn Ingeborg Nielsdatter
1702  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Peder Mickelsen
1702  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Rasmus Hansen
1702  døbt  Søren Olsen  og  Bodil Tørrisdatter  deres barn Anne Sørensdatter
1702  døbt  Peder Larsen gl.  og  Karen Pedersdatter  deres barn Jørgen Pedersen
1703  døbt  Jørgen Larsen  og  Margrethe Pedersdatter  deres barn Anders Jørgensen
1703  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Anders Hansen
1703  døbt  Niels Børgesen  og  Anne Boisdatter  deres barn Peder Nielsen
1703  døbt  Jens Olsen  og  Sidse Jensdatter  deres barn Ellen Jensdatter
1704  døbt  Peder Larsen gl.  og  Karen Pedersdatter  deres barn Marie Pedersdatter
1704  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Maren Pedersdatter
1706  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Anne Hansdatter
1707  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Hans Mickelsen
1707  døbt  Peder Larsen gl.  og  Karen Pedersdatter  deres barn Maren Pedersdatter
1707  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Anne Pedersdatter
1707  døbt  Jørgen Nielsen  og  Anne Andersdatter  deres barn Niels Jørgensen
1708  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Rasmus Hansen
1708  døbt  Peder Larsen unge  og  Anne Jørgensdatter  deres barn Anne Pedersdatter
1709  døbt  Søren Olsen  og  Bodil Tørrisdatter  deres barn Maren Sørensdatter
1709  døbt  Jørgen Nielsen  og  Anne Andersdatter  deres barn Johan Jørgensen
1709  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Lisbeth Nielsdatter
1710  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Rasmus Mickelsen
1710  døbt  Claus Nielsen udlagt  og  Karen Andersdatter  deres barn Maren N
1710  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Anne Hansdatter
1710  døbt  Peder Larsen unge  og  Anne Andersdatter  deres barn Dorthe Pedersdatter
1711  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Johanne Pedersdatter
1711  døbt  Peder Larsen gl.  og  Karen Pedersdatter  deres barn Maren Pedersdatter
1711  døbt  Villads Pedersen udlagt  og  Svendborre Jensdatter  deres barn Anne N
1712  døbt  Mickel Hansen  og  Sidse Rasmusdatter  deres barn Anne Mickelsdatter
1712  døbt  Peder Larsen unge  og  Anne Andersdatter  deres barn Kirstine Maria Pedersdatte
1713  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Peder Hansen
1713  døbt  Jørgen Nielsen  og  Anne Jensdatter  deres barn Kirsten Jørgensdatter
1713  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Anne Nielsdatter
1714  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Sidse Hansdatter
1714  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Thomas Pedersen
1714  døbt  Thoer Olsen udlagt  og  Svendborg Jensdatter  deres barn Jens N
1714  døbt  Jørgen Svendsen  og  Karen Hansdatter  deres barn Margrethe Jørgensdatter
1714  døbt  Hans Thomasen  og  Anne Andersdatter  deres barn Peder Hansen
1715  døbt  Jørgen Svendsen  og  Karen Hansdatter  deres barn Margrethe Jørgensdatter
Dåb fortsat:
1715  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Sidse Mickelsdatter
1716  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Hans Nielsen
1716  døbt  Jørgen Nielsen husmand  og  Anne Andersdatter  deres barn Niels Jørgensen
1717  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Maren Hansdatter
1717  døbt  Hans Thomasen  og  Anne Andersdatter  deres barn Anne Hansdatter
1717  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Sidse Mickelsdatter
1718  døbt  Hans Pedersen  og  Kirsten Hansddatter  deres barn Peder Hansen
1718  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Inger Pedersdatter
1718  døbt  Jørgen Svendsen  og  Karen Hansdatter  deres barn Birthe Jørgensdatter
1718  døbt  Hans Nielsen udlagt  og  Svendborg Jensdatter  deres barn Niels N
1719  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Hans Nielsen
1719  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Hans Mickelsen
1720  døbt  Hans Thomasen  og  Anne Andersdatter  deres barn Thomas Hansen
1720  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Hans Mickelsen
1720  døbt  Jørgen Svendsen  og  Karen Hansdatter  deres barn Svend Jørgensen
1722  døbt  Hans Thomasen  og  Anne Andersdatter  deres barn Karen Hansdatter
1722  døbt  Peder Thomasen  og  Anne Olsdatter  deres barn Bodil Pedersdatter
1722  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Karen Nielsdatter
1723  døbt  Johan Walther skoleholder  og  Maria Tobiasdatter  deres barn Hans Christain Walther
1724  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Bodil Mickelsdatter
1724  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Ellen Mickelsdatter
1724  døbt  Jørgen Svendsen  og  Karen Hansdatter  deres barn Ole Jørgensen
1724  døbt  Niels Jensen  og  Maren Jensdatter  deres barn Karen Nielsdatter
1725  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Birgithe Nielsdatter
1725  døbt  Johan Walther skoleholder  og  Maria Tobiasdatter  deres barn Tobias Walther
1726  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Dorthe Mickelsdatter
1726  døbt  Niels Jensen  og  Maren Jensdatter  deres barn Ole Nielsen
1726  døbt  Jens Olsen  og  Kirsten Jensdatter  deres barn Ole Jensen
1726  døbt  Johan Wideman aftaklet  og  Anne Geertsdatter  deres barn Geert Johansen
1727  døbt  Peder Jensen  og  Karen Sørensdatter  deres barn Karen Pedersdatter
1728  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Søren Mickelsen
1728  døbt  Niels Hansen  og  Kirsten Pedersdatter  deres barn Karen Nielsdatter
1728  døbt  Niels Jensen  og  Maren Jensdatter  deres barn Hans Nielsen
1728  døbt  Bent Jensen  og  Maren Geertsdatter  deres barn Johanne Bentsdatter
1729  døbt  Johan Walther skoleholder  og  Maria Tobiasdatter  deres barn Johan Frederik Walther
1729  døbt  Niels Olsen  og  Pernille Andersdatter  deres barn Ole Nielsen
1730  døbt  Peder Jensen  og  Karen Sørensdatter  deres barn Anne Marie Pedersdatter
1731  døbt  Mickel Hansen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Karen Mickelsdatter
1732  døbt  Truels Jensen  og  Lucie Jørgensdatter  deres barn Jørgen Truelsen
1732  døbt  Niels Jensen  og  Maren Jensdatter  deres barn Jens Nielsen
1732  døbt  Johan Walther skoleholder  og  Maria Tobiasdatter  deres barn Christian Friderich Walthe
1732  døbt  Lars Mickelsen  og  Maren Sørensdatter  deres barn Bodil Larsdatter
Trolovelser:
1700 trolovet Hans Pedersen  og Kirsten Hansdatter Dageløkke
1701 trolovet Niels Jespersen Dageløkke og Maren Hansdatter 
1702 trolovet Peder Jørgensen Langerød og Ellen Olesdatter Dageløkke
1703 trolovet Peder Thomitsen  og Anne Olesdatter Dageløkke
1705 trolovet Niels Andersen Vejenbrød og Ellen Hansdatter Dageløkke
1705 trolovet Peder Larsen (unge)  og Anne Andersdatter Dageløkke
1706 trolovet Søren Jensen  og Karen Hansdatter Dageløkke
1708 trolovet Niels Hansen Dageløkke og Kirsten Pedersdatter Søholm
1712 trolovet Niels Olsen Dageløkke og Anne Jensdatter E Sletten
1712 trolovet Jens Olsen Ø. Torp og Margrethe Andersdatter E Dageløkke
1713 trolovet Jens Andersen Dageløkke og Johanne Nielsdatter Toelt
1713 trolovet Jørgen Svendsen Dageløkke og Karen Hansdatter Langstrup
1713 trolovet Hans Thomitsen Asminderød og Anne Andersdatter E Dageløkke
1713 trolovet Peder Jensen  og Karen Sørensdatter Dageløkke
1714 trolovet Jens Jacobsen Langstrup og Karen Pedersdatter E Dageløkke
1717 trolovet Peder Jensen Asminderød og Bodil Nielsdatter Dageløkke
1717 trolovet Anders Jacobsen Karlebo og Bodil Mickelsdatter Dageløkke
1718 trolovet Svend Olsen Vejenbrød og Anne Jensdatter Dageløkke
1720 trolovet Niels Axelsen Grønholt og Anne Olesdatter Dageløkke
1722 trolovet Peder Christensen UK Langstrup og Kirsten Jensdatter P Dageløkke
1722 trolovet Niels Jensen UK Dageløkke og Maren Jensdatter P Langstrup
1723 trolovet Hans Nielsen EM Dageløkke og Svendborg Jensdatter B 
1723 trolovet Niels Pedersen UK Søholm og Anne Pedersdatter P Dageløkke
1724 trolovet Jens Hellesen UK Langstrup og Maren Pedersdatter P Dageløkke
1725 trolovet Jens Olsen EM Dageløkke og Kirsten Jensdatter P Søholm
1726 trolovet Johan Hansen UK Endrup og Anne Hansdatter P Dageløkke
1728 trolovet Niels Olsen UK Dageløkke og Pernille Andersdatter B Dageløkke
1730 trolovet Truels Jensen UK Dageløkke og Lucie Jørgensdatter P Dageløkke
1731 trolovet Svend Pedersen EM Langstrup og Anne Hansdatter P Dageløkke
1731 trolovet Lars Mickelsen UK Nivå? og Maren Sørensdatter P Dageløkke
1732 trolovet Jørgen Pedersen UK Danstrup og Marie Pedersdatter P Dageløkke
1733 trolovet Jørgen Pedersen EM Langerød og Elisabeth Nielsdatter P Dageløkke
1733 trolovet Niels Andersen UK Langstrup og Kirsten Nielsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Lars Jensen EM Lønholt og Maren Geertsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Anders Jørgensen EM Ø. Torp og Karen Nielsdatter E Dageløkke
1733 trolovet Peder Mickelsen UK Dageløkke og Kirsten Asmundsdatter E Langstrup
1733 trolovet Ole Pedersen UK Dageløkke og Sidse Hansdatter P Dageløkke
Begravelser:
1700  begravet Niels Pedersen en stakkels karl   29 år
1700  begravet Peder Mickelsen Mickel Hansens søn   0 år
1701  begravet  Niels Nielsen   90 år
1701  begravet  Mickel Hansens datter  Lisbeth Mickelsdatter 0 år
1701  begravet  Niels Børgesens kvinde  Margrethe Svendsdatter 37 år
1702  begravet  Niels Børgesens datter  Inger Nielsdatter 8 år
1702  begravet  Søren Olsens datter  Anne Sørensdatter 0 år
1703  begravet Peder Nielsen Niels Børgesens søn   0 år
1703  begravet  Peder Hansens kvinde  Anne Rasmusdatter 80 år
1703  begravet  Peder Hansen   84 år
1705  begravet  Peder Larsen (u.)s kvinde  Dorthe Madsdatter 48 år
1705  begravet  Søren Nielsen   62 år
1705  begravet  Hans Pedersens datter  Anne Hansdatter 0 år
1706  begravet  Hans Nielsen   69 år
1706  begravet Jørgen Pedersen Peder Larsens søn   4 år
1706  begravet  Mickel Hansens datter  Anne Mickelsdatter 1 år
1706  begravet Rasmus Hansen Hans Pedersens søn   4 år
1706  begravet Niels Sørensen Søren Olsens søn   1 år
1706  begravet Anders Jørgensen Jørgen Larsens søn   3 år
1706  begravet Anders Hansen Hans Pedersens søn   3 år
1707  begravet Niels Jørgensen Jørgen Nielsen HM.s søn   0 år
1709  begravet Rasmus Hansen Hans Pedersens søn   1 år
1710  begravet  Peder Larsen (u.)s datter  Anne Pedersdatter 1 år
1710  begravet  Peder Larsen (u.)s datter  Dorthe Pedersdatter 3 år
1710  begravet  Peder Larsen (gl.)s datter  Karen Pedersdatter 29 år
1711  begravet  Niels Olsen   84 år
1711  begravet  Peder Larsen (gl.)s datter  Maren Pedersdatter 7 år
1711  begravet Hans Michelsen Michel Hansens søn   4 år
1711  begravet  Jørgen Larsen tingmand   42 år
1711  begravet  Karen Andersdatters uægte  Maren N 1 år
1712  begravet  Ole Svendsen   78 år
1713  begravet  Peder Larsen (u.)   58 år
1713  begravet Peder Hansen Hans Pedersens søn 0
1713  begravet  Jens Andersens hustru  Birthe Bendtsdatter 64 år
1713  begravet  Svend Olsen   53 år
1713  begravet  Peder Larsen (gl.)   67 år
1713  begravet  Jørgen Nielsens datter  Kirsten Jørgensdatter 0 år
Begravelser fortsat:
1714  begravet  Mickel Hansens hustru  Sidse Rasmusdatter 37 år
1714  begravet  Jørgen Svendsens datter  Margrethe Jørgensdatter 3 år
1715  begravet en gammel stakkels mand    ,,,,,,,,, år
1715  begravet  Michel Hansens datter  Sidse Michelsdatter 0 år
1716  begravet  Jørgen Svendsens datter  Margrethe Jørgensdatter 0 år
1716  begravet Hans Michelsen Michel Hansens søn   2 år
1716  begravet Niels Jørgensen Jørgen Hansens søn   0 år
1716  begravet  Hans Thomitsens datter  Anne Hansdatter 0 år
1717  begravet  Hans Pedersens datter  Maren Hansdatter 0 år
1718  begravet Niels Hansen Svenborg Jensdatters uægte   0 år
1719  begravet Hans Michelsen Michel Hansens søn   0 år
1719  begravet  Michel Hansens datter  Sidse Michelsdatter 2 år
1719  begravet Peder Hansen Hans Pedersens søn   0 år
1719  begravet Hans Nielsen Niels Hansens søn   3 år
1720  begravet  Jens Pedersens hustru  Anne Nielsdatter 65 år
1722  begravet  Ole Nielsen   93 år
1723  begravet  Mickel Hansens dødfødte   0 år
1723  begravet  Kirsten Jensdatter 89 år
1724  begravet Tobias Johansen Johan Walter skoleholders   3 år
1724  begravet  Jens Olsens kvinde  Margrethe Andersdatter 61 år
1725  begravet  Christen Jensen hyrde   70 år
1727  begravet  Jens Andersen   57 år
1727  begravet  Niels Hansens datter  Karen Nielsdatter 4 år
1727  begravet  Mickel Hansens datter  Ellen Mickelsdatter 3 år
1727  begravet  Mickel Hansens datter  Bodil Mickelsdatter 3 år
1727  begravet  Hans Nielsens datter  Karen Hansdatter 2 år
1728  begravet en ukendt aftkl. baadsmand    50 år
1729  begravet  Søren Jensens kvinde  Karen N 77 år
1729  begravet en fattig aftaklet rytter Peder Olsen   63 år
1730  begravet  Jørgen Nielsen   67 år
1731  begravet sal. Hanses   Karen Hanses 92 år
1731  begravet  Niels Olsens kvinde  Pernille N 40 år
1731  begravet  Bendt Jensen   39 år
1731  begravet  Jens Pedersen   78 år
1731  begravet  Joen Nielsen   39 år
1731  begravet Johan Friderick Walter Johan Walters søn   2 år
1732  begravet sal. Bendt Jensens datter  Johanne Bendtsdatter 3 år
1732  begravet Ole Nielsen Niels Jensens søn   6 år
1732  begravet  Søren Olsens kvinde  Bodil N 68 år

 
Næste

 
 
 
 

Ældste matrikelkort over Dageløkke 1789

Topografisk kort
udsnit af målebordsblad 
M 2730 1963

Kort- og Matrikelstyrelsens kortudsnit over Dageløkke og omegn 1:50.000

Krakkort over Dageløkke og Nybo mm. (hvert kvadrat måler 500x500 m)