Asminderød sogn
Veksebo
1700-1733
Det skete i Veksebo: 1700 1710 1720 1730 KB
(ved at klikke på et understreget fremhævet navn fremkaldes personens familieforhold)


1700 havde Veksebo efternævnte fæstere:
1682 gård no. 1:  Ole Tordsen nu Bendt Andersen
1698 gård no. 2:  Henrich Madtsen 
1687 gård no. 3:  Svend Nielsen nu Thule Nielsen
1698 gård no. 4: Niels Troelsen nu Hans Pedersen
Hus no. 1:  HM Jens Mikkelsen hjulmand

1703 udkom en jordebog over Kronborg amt, men Veksebo ses ikke bevaret.  Vi skal derfor helt frem til 1717, hvor en synsforretning giver os navne på fæsterne i Veksebo.

1708  døde den forr. gårdsmand på gård no. 2 Henrick Madsen, væver kaldet, 72 år gl., og hans enke, Birgitte Larsdatter, giftede sig med Lars Thomitsen fra Asminderød, der overtog fæstet.
1708 gård no. 2:  Henrick Madsen nu Lars Thomitsen

1709 får vi en såkaldt Gadehusfortegnelse med angivelse af de huse, hvoraf skal svares afgift.  I Veksebo findes kun eet hus: 

1. Jens Mickelsen HM 5 fag hus, står på Hans Pedersens no. 4 gårds grund, svarer 4 mark huspenge

 
 

Her kan du se gårdenes historie.

1710

1711 blev trolovet ungkarl Bendt Jørgensen fra Roland og Margrethe Pedersdatter, sal. Bendt Andersens i Veksebo.
1711  gård no. 1:   Bendt Andersen nu Bendt Jørgensen

Samme år (1711) trolovet enkemanden Hans Pedersen på gård no. 4 i Veksebo sig med Anne Mouritsdatter fra Endrup
 
 

1717  får vi en såkaldt Synsforretning ang. bøndernes og husmændenes tilstand på Kronborg Amt med fæsternes navne og nu opså oplysninger om gårdenes størrelse, tilstand, besætning, udsæd, landgilde mm. (se Synsforretningen 1717 her):

No. Fæster: Tilstand:
1 Bendt Jørgensen Hartkorn 5-1-1-0, 35 fag bygninger i temmelig stand, 6 rdl. brøstfæld, besætning:  11 bæster, 0 stude, 5 køer, 7 ungnød og 11 får, har jernovn og kobberkedel
2 Lars Thomitsen Hartkorn 5-1-1-0, 44 fag bygninger i temmelig stand, 4 rdl. brøstfæld, besætning:  9 bæster, 0 stude, 7 køer, 6 ungnød og 14 får, har jernkakkelovn og kobberkedel
3 Thule Nielsen Hartkorn 5-1-1-0, 44 fag bygninger i god stand, ingen brøstfæld, besætning:  9 bæster, 0 stude, 4 køer, 6 ungnød og 10 får, har jernovn og kedel
4 Hans Pedersen Hartkorn 5-1-1-0, 41 fag bygninger i god stand, ingen brøstfæld, besætning:  9 bæster, 2 stude, 4 køer, 4 ungnød og 16 får, har jernkakkelovn og kobberkedel
Hus indsidder Jens Mickelsen Uden for Veksebo by står et hus på Hans Pedersens no. 4 gårds grund, som af Jens Mickelsen indsidder, som deri bor, er opbygt og samme tilhører, er 6 fag, svarer indersteskat 9 mark, til Hans Pedersen af grunden 1 rdl., hoveripenge 5 mark
Summa byen Hartkorn 

Synsforretningen blev opfulgt året efter med Hovedkrigs- og Portionsjordebogen fra 
1718:
 


 
1720
1720 blev forr. gårdmand Anders Pedersen begravet i sit 79. år.

1721 blev GM Lars Thomitsen på gård no. 2 begravet, 38 år gl.  Han blev efterfulgt som gårdfæster af GM Jens Jensen fra Danstrup
1721 gård no. 2:  Lars Thomitsen nu Jens Jensen

1724 blev husmanden Jens Mickelsen begravet, 63 år gl.  Hans søn Mickel Jensen hjulmand havde form. allerede før 1717 overtaget husfæstet (Jens Mickelsen er i 1717 indsidder, men står desuagtet anført som fæster).
1724 Hus no. 1:  HM Jens Mickelsen nu Mickel Jensen hjulmand

1728  begravet  Ole Nielsen   42 år
1728  begravet  Hans Pedersens kvinde  Anne Mouritsdatter 38 år
1729  begravet  Thule Nielsen   66 år
1729  begravet  Jens Larsen hyrde   64 år

1724 blev een af Frederik IV.s 241 rytterskoler bygget i Veksebo (1 blev derhos opført i Dageløkke og 1 i Grønholt).    Den kgl. rytterskole i Veksebo var grundmuret, og den første kendte skoleholder var Key Topp, hvis stipulerede løn er 24 rdl. 
1730
1732  begravet  Lars Hansen   56 år
 

1733 udviser hartkornsekstrakten efternævnte fæstere:

1 Bendt Jørgensen 2 Lars Thomitsen
nu Jens Jensen
3 Thule Nielsen
nu Søren Thulesen
4 Hans Pedersen
Hus. no. 1

 
Herunder finder du et uddrag af sognets kirkebog for den her behandlede periode.  Du kan vælge at overspringe dette ved at klikke på.................
Næste

 
Uddrag af Kirkebogen for  Veksebo i Asminderød sogn 1700-1733:
Dåb:
1702  døbt  Bent Andersen  og  Margrethe Pedersdatter  deres barn Niels Bentsen
1702  døbt  Hans Pedersen  og  Maren Pedersdatter  deres barn Peder Hansen
1704  døbt  Thule Nielsen  og  Karen Rasmusdatter  deres barn Laurits Thulesen
1707  døbt  Thule Nielsen  og  Karen Rasmusdatter  deres barn Søren Thulesen
1708  døbt  Bent Andersen  og  Margrethe Pedersdatter  deres barn Margrethe Bentsdatter
1712  døbt  Bent Andersen  og  Margrethe Pedersdatter  deres barn Kirsten Bentsdatter
1712  døbt  Hans Pedersen  og  Anne Mauridtsdatter  deres barn Maren Hansdatter
1712  døbt  Thule Nielsen  og  Karen Rasmusdatter  deres barn Karen Thulesdatter
1714  døbt  Hans Pedersen  og  Anne Mauridtsdatter  deres barn Birthe Hansdatter
1714  døbt  Anders Hansen  og  Anne Bjørnsdatter  deres barn Jeppe Andersen
1717  døbt  Hans Pedersen  og  Anne Mauridtsdatter  deres barn Karen Hansdatter
1718  døbt  Thule Nielsen  og  Karen Rasmusdatter  deres barn Niels Thulesen
1718  døbt  Hans Andersen  og  Anne Nielsdatter  deres barn Inger Hansdatter
1720  døbt  Hans Nielsen landdragon  og  Kirsten Andersdatter  deres barn Ellen Hansdatter
1721  døbt  Jens Jensen  og  Bodil Larsdatter  deres barn Kirsten Jensdatter
1721  døbt  Anders Nielsen udlagt  og  Inger Svendsdatter  deres barn Svend N
Dåb fortsat:
1722  døbt  Peder Nielsen  og  Ellen Jensdatter  deres barn Niels Pedersen
1722  døbt  Hans Pedersen  og  Anne Mauridtsdatter  deres barn Peder Hansen
1723  døbt  Jens Jensen  og  Bodil Larsdatter  deres barn Else Jensdatter
1725  døbt  Hans Nielsen landdragon  og  Kirsten Andersdatter  deres barn Anne Hansdatter
1725  døbt  NN  og  Johanne Andersdatter  deres barn Niels N
1726  døbt  Jens Jensen  og  Bodil Larsdatter  deres barn Lars Jensen
1726  døbt  Hans Pedersen  og  Anne Mauridtsdatter  deres barn Peder Hansen
1726  døbt  Hans Jørgensen  og  Karen Pedersdatter  deres barn Bent Hansen
1726  døbt  Bent Jørgensen  og  Bodil Jørgensdatter  deres barn Margrethe Bentsdatter
1727  døbt  Anders Andersen  og  Kirsten Andersdatter  deres barn Hans Andersen
1727  døbt  Peder Mauridtsen  og  Margrethe Jørgensdatter  deres barn Inger Pedersdatter
1728  døbt  Mons. Erik Skaaning  og  Anne Dorthe Biering  deres barn Anne Eriksdatter
1729  døbt  Peder Mauridtsen  og  Margrethe Jørgensdatter  deres barn Margrethe Pedersdatter
1729  døbt  Jens Jensen  og  Bodil Henriksdatter  deres barn Jens Jensen
1731  døbt  Peder Mauridtsen  og  Kirsten Nielsdatter  deres barn Anne Pedersdatter
1732  døbt  Peter Berg  og  Sidse Johanne Larsdatter  deres barn Anne Pedersdatter
Trolovelser:
1708 trolovet Peder Pedersen Veksebo og Torild Pedersdatter Sørup
1708 trolovet Lars Thomitsen Asminderød og Birgitte Larsdatter enke Veksebo
1711 trolovet Bendt Jørgensen Roland og Margrethe Pedersdatter Veksebo
1711 trolovet Hans Pedersen Veksebo og Anne Mouritsdatter Endrup
1713 trolovet Jens Jensen Danstrup og Bodil Larsdatter Veksebo
1713 trolovet Andreas Pedersen Endrup og Anne Olesdatter Veksebo
1714 trolovet Niels Thulesen Veksebo og Anne Povelsdatter E Sørup
1724 trolovet Peder Nicolajsen UK Sørup og Christense Thulesdatter P Veksebo
1725 trolovet Bendt Jørgensen EM Veksebo og Bodil Jørgensdatter P Endrup
1727 trolovet Jens Nielsen UK Veksebo og Bodil Andersdatter P Danstrup
1727 trolovet Erich skåning skoleholder Veksebo og Anne Dorethe Bering P 
1728 trolovet Peder Mouritsen EM Veksebo og Kirsten Nielsdatter P Roland
1729 trolovet Rasmus Thulesen UK Veksebo og Birthe Pedersdatter P Danstrup
Begravelser:
1704  begravet Lars Thulesen Thule Nielsens søn  0 år
1708  begravet  Henrick Madsen   72 år
1710  begravet  Bendt Andersen   35 år
1711  begravet  Hans Pedersens hustru  Maren Pedersdatter 54 år
1711  begravet  Jens Nielsens datter  Margrethe Jensdatter 18 år
1713  begravet Anders Hyre    18 år
1714  begravet  Andreas Pedersens hustru  Anne Olesdatter 37 år
1716  begravet Jeppe Andersen Anders Hansens søn 1 år
1716  begravet  Anders Hansens datter  Maren Andersdatter 3 år
1719  begravet  Anders Pedersens hustru  Karen Bendtsdatter 83 år
1720  begravet  Anders Pedersen   79 år
1721  begravet  Lars Thomitsen   38 år
1724  begravet  Jens Mickelsen   63 år
1724  begravet Niels Hansen Hans Pedersens hjemmedøbte   0 år
1725  begravet  Bent Jørgensens kvinde Margrethe Pedersdatter 50 år
1725  begravet Niels Hansen Hans Pedersens søn   25 år
Begravelser fortsat:
1725  begravet Peder Hansen Hans Pedersens søn   3 år
1726  begravet  Anders Hansens hustru  Anne Børgesdatter 50 år
1727  begravet  Peder Henricksen   32 år
1727  begravet Hans Andersen Anders Andersens søn   0 år
1727  begravet  Peder Mouritsens datter  Inger Pedersdatter 0 år
1727  begravet  Peder Mouritsens kvinde Margrethe Jørgensdatter 36 år
1728  begravet  Ole Nielsen   42 år
1728  begravet  Hans Pedersens kvinde  Anne Mouritsdatter 38 år
1729  begravet  Thule Nielsen   66 år
1729  begravet  Jens Larsen hyrde   64 år
1729  begravet Peder Hansen Hans Pedersens søn   27 år
1730  begravet Peder Hansen Hans Pedersens søn   3 år
1732  begravet  Jens Jensens datter  Else Jensdatter 9 år
1732  begravet  Bendt Jørgensens stifdatte  Maren N 25 år
1732  begravet  Lars Hansen   56 år

 

Bykort over Veksebo by (hvert kvadrat måler 500x500 m)

Krakkort over Veksebo og Langerød mm. (hvert kvadrat måler 500x500 m)

 
Næste