De Asminderød slægter
Jørgen Mouritsen (1611-1689)
gård no. 6 i Endrup

må have været en anset mand i datidens samfund, idet han af kgl. maj.s ridefoged over Kronborg Len Hans Rostgaard var blandt de 8 uvildige, dygtige og bekvemme Dannemænd (formand Niels Olsen i Borsholm, Niels Willumsen i Saunte, Niels Lauritzen i Skibstrup, Jørgen Mauridtsen i Endrup, Laurs Nielsen i Esbønderup, Laurs Pedersen i Villingerød, Laurs Ibsen i Bjørnstrup og Will Persen i Harritshøj), som på rettens vegne pålagt er, at befale sig straks at begive over alt birket og der granske og besigte alt det pantsatte såvelsom det upantsatte gods, desligeste besigte, hvorledes gårdenes bygninger befindes, hvilke endnu er besatte eller ubesatte, ved magt eller ruinerede, så og hvormange tønder sæd til hver gård rug, byg, havre eller andet befindes at være sået.

14 dage senere indleverede disse 8 mænd resultatet af deres besigtigelser udover det hele Kronborg Len, hvorom kan ses nærmere under de enkelte byer.
 

Deres efterkommere:

1. Jørgen Mouritsen født 1611, boende i Endrup, erhverv: GM, gift Anne Hansdatter, født 1614, boende i Endrup, død 1690, Endrup, begravet 1690, Asminderød, 76 år.  Jørgen døde 1689, Endrup, begravet 1689, Asminderød, 78 år.
    Børn:
    2. i Mourits Jørgensen født 1654.
    3. ii Jens Jørgensen.
      iii Karen Jørgensdatter født 1661, Endrup.
    4. iv Niels Jørgensen født 1664.
    5. v Hans Jørgensen.
    6. vi Anne Jørgensdatter.

Næste generation

2. Mourits Jørgensen (1.Jørgen1) født 1654, boende i Endrup, erhverv: GM, gift Inger Hansdatter, født 1652, Endrup, (datter af Hans Andersen Bryde og Birgitte Frandsdatter) boende i Endrup, erhverv: GM Mourits Jørgensens, død 1724, Endrup.  Mourits døde 1727, Endrup, begravet 1727, Asminderød, 73 år.
    Børn:
    7. i Hans Mouritsen født 1687.
    8. ii Anne Mouritsdatter født 1690.

3. Jens Jørgensen (1.Jørgen1) boende i Endrup, gift Bente Olsdatter, boende i Endrup, erhverv: Jens Jørgensens.  Jens døde 1692, Endrup, begravet 1692, Asminderød.
    Børn:
      i Ole Jensen født 1687, Endrup.  1687 havde Jens Jørgensen i Endrup med qvinden Bendte Olufsdatter en søn til dåben n. Ole.  Barnet holdt Giertrud Niels Christenens i Lønholt, faddere: Hans Andersen og Niels Hansen i Endrup, Hans Nielsens qvinde ibid. og Karen Jørgensdatter ibidem
      ii Hans Jensen født 1688, Endrup.  1688 havde Jens Jørgensen i Endrup med qvinden Bendte Olufsdatter en søn til dåben n. Hans.  Barnet holdt Maren Hans Nielsens i Endrup, faddere:  Hans Bryde, Frandts Hansen, Jørgen mauridtsens datter n. Karen og Karen Peder Kæmpes, alle til huse i Endrup

4. Niels Jørgensen (1.Jørgen1) født 1664, boende i Endrup, erhverv: GM, gift 1690, i Asminderød,  Hans Nielsen, Endrup/Jens Jørgensen ibid., Maren Hansdatter, født 1673, Endrup, (datter af Hans Nielsen Fynbo og Boel Larsdatter) boende i Endrup, erhverv: GM Niels Jørgensens, død 1719, Endrup, begravet 1719, Asminderød, 44 år.  Niels døde 1721, Endrup, begravet 1721, Asminderød, 57 år.
    Børn:
      i Hans Nielsen født 1691, Endrup.
      ii Jørgen Nielsen født 1694, Endrup, død 1694, Endrup, begravet 1694, Asminderød, 0 år.  1694 havde Niels Jørgensen i Endrup med qvinden Maren Hansdatter en søn til dåben n. Jørgen.  Barnet bar Hans Fynboes qvinde i Endrup, faddere:  Peder Kæmpe i Endrup, Peder Bryde ibid., Inger Mauridtses ibid. og Mette Anders Rasmussens ibid.
    9. iii Hans Nielsen født 1695.
    10. iv Jens Nielsen født 1697.
      v Niels Nielsen født 1699, Endrup.  1699 havde Niels Jørgensen i Endrup med qvinden Maren Hansdatter en søn til dåben n. Niels.  Inger mauridts Jørgensens i Endrup holdt barnet, faddere: Frandts Hansen i Endrup, Jørgen Hansen ibid., Else Peder Brydes ibid. og Inger Niels Bjørnsens i Baadstrup
      vi Bodil Nielsdatter født 1701, Endrup.  1701 havde Niels Jørgensen i Endrup med qvinden Maren hansdatter en datter til dåben n. Bodild.  Inger Mouridts Jørgensens i Endrup holdt barnet, faddere:  Jørgen Hansen i Endrup, Mauridts Olsen i Kirkeledshuset, Ellen Frantsis i Endrup, Inger Bjørnsens i Baadstrup
      vii Jørgen Nielsen født 1704, Endrup.  1704 havde Niels Jørgensen i Endrup med qvinden Maren Hansdatter en søn til dåben n. Jørgen.  Inger Niels Bjørnsens i Baadstrup holdt barnet, faddere: Hans Nielsen og Jørgen Hansen i Endrup, Anne Anders Hansens og Else Peder brydes ibid.
      viii Anne Nielsdatter født 1709, Endrup.  1709 havde Niels Jørgensen i Endrup med sin hustru maren Hansdatter en dattr til dåben n. Anne.  Barnet holdt Inger Niels Bjørnsens i Baastrup, faddere: Anders Hansen Bryde og Frants Hansen i Endrup, Hans Olufsen i Højsager, Maurits Jørgensens datter n. Anne ibid. og Hans Fynboes qvinde sammesteds.
      ix Kirsten Nielsdatter født 1712, Endrup.  1712 havde Niels Jørgensen i Endrup med sin husru maren Hansdatter en datter til dåben n.Kiersten.  Barnet holdt Maren Hans Fynboes i Endrup, faddere: Niels Bjørnsen i Baastrup, Peder hugger i Danstrup, Frants Hansen i Endrup, Jørgen Hansens qvinde ibid. og Hans Fynboes datter ibid.
      x Peder Jørgensen født 1717, Endrup.  1717 havde Niels Jørgensen i Endrup med sin husru Maren Hansdatter en søn til dåben n. Peder.  Barnet bar Else Peder Brydes i Endrup, faddere:  Frants Hansen i Endrup, Niels Bjørnsen i Baastrup, Peder mauridtsen i Endrup og Frants Hansens qvinde og Erich Hansens qvinde ibid.

5. Hans Jørgensen (1.Jørgen1) boende i Langerød, erhverv: GM, gift Cidtse Hansdatter, født 1648, Endrup, (datter af Hans Andersen Bryde og Birgitte Frandsdatter) boende i Søholm, erhverv: GM Joen Pedersens, død 1730, Søholm, begravet 1730, Asminderød, 82 år gl.  Hans døde 1692, Langerød.
    Børn:
    11. i Mickel Hansen født 1680.
      ii Anders Hansen boende i Helsingør.
    12. iii Kirsten Hansdatter født 1686.

6. Anne Jørgensdatter (1.Jørgen1) boende i Langerød, erhverv: GM Lars Pedersens, gift Lars Pedersen, boende i Langerød, erhverv: GM på gård no. 2.
    Børn:
      i Peder Larsen født 1687, Langerød.  1687 havde Laurs Pedersen i Langerød med qvinden Anne Jørgensdatter en søn til dåben n. Peder.  Barnet bar Inger Peder Bastholms i Plejelt, testes: Rasmus Nielsen i Højsager, ....., Cidtse Hans Jørgensens i Langerød.
      ii Jørgen Larsen født 1691, Langerød.  1691 havde Laurs Pedersen i Langerød med qvinden Anne Jørgensdatter en søn til dåben n. Jørgen.  Inger Anders postis i Helsingør bar, testes. Anders Pedersen i Langerød, Jens Haagensen ibid., Cidtse Hans Jørgensens ibid. og Anne Jens Lauridtsens i Asminderød.
      iii Karen Larsdatter født 1693, Langerød.  1693 havde Lars Pedersen i Langerød med qvinden Anne Jørgensdatter en datter til dåben n. Karen.  Inger postis i Helsingør holdt hende over dåben, testes: Peder Jensen i angstrup, Melcher Hagensen og Anne Peder Nielsens i Langstrup (skal vistnok være Langerød).

Næste generation

7. Hans Mouritsen (2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1687, Endrup, boende i Endrup, erhverv: GM gård no. 7, gift 10 OKT 1717, i Asminderød, han i Endrup/hun fra Båstrup,  Mourits Jørgens, Endrup/Christian Clausen i Båstrup, Anne Nielsdatter, født 1697, (datter af Niels Bjørnsen og Inger Hansdatter) boende i Endrup, erhverv: GM Hans Mouritsens, død 1754, Endrup, begravet 7 APR 1754, Asminderød, 57 år.  Hans døde 1759, Endrup, begravet 11 FEB 1759, Asminderød, 77 år.  1753 afstås gården til svigersøn Thomas Thomsen 1687 døbt Mourits Jørgensen og Inger Hansdatter i Endrup en søn Hans, testes: Cidtse Hans Jørgensens i Langerød, Hans Bryde i Endrup, Hans Nielsen ibid., Niels Hansen ibid., Karen Jørgensdatter ibid.
    Børn:
      i Birthe Hansdatter født 1718, Endrup, boende i Toelt, gift 15 NOV 1748, i Asminderød, UK i Tibberup/E i Endrup,  Hans Alfsen, Tibberup/Hans Mouritsen i Endrup, Niels Jensen, født 1720, boende i Endrup, erhverv: GM gård no. 7 tidl. Toelt.  Birthe døde 1755, Toelt, begravet 13 APR 1755, Asminderød, 28 år.  1718 døbt Hans Mouritsen i Endrup og Anne Nielsdatter et pigebarn Birrete, testes: Anne Hans Pedersens i Veksebo, Niels Nielsen i præstegården, Niels Bjørnsen i Båstrup, Niels Pedersen i Danstrup, Margrethe Nielsdatter i Roland, Anne kroqvinde på Humlebæk. Niels: 1756 fæster Niels Jensen gård no. 7 i Endrup efter Thomas Thomasen Trolovet 1755 den 22/6
    13. ii Maren Hansdatter født 1720.
    14. iii Johanne Hansdatter født 1722.
    15. iv Ellen Hansdatter født 1725.
    16. v Inger Hansdatter født 1725.
    17. vi Marie Hansdatter født 1728.

8. Anne Mouritsdatter (2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1690, Endrup, boende i Veksebo, erhverv: GM Hans Pedersens, gift 1711, i Asminderød,  Peder Hansen, Endrup/Mourits Jørgensen ibid., Hans Pedersen, født 1672, boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 4, død 1740, Veksebo, begravet 1740, Asminderød, 68 år.  Anne døde 1728, Veksebo, begravet 1728, Asminderød, 38 år og 2 måneder.  1690 døbt Mourits Jørgensen i Endrup og Inger Hansdatter et barn Anna, Cidtse Hans Jørgensens i Langerød, Hans Nielsen, ... Bryde i Endrup, Ellen Frandtses og Karen Peder Kæmpes i Endrup.
    Børn:
    18. i Maren Hansdatter født 1712.
      ii Birthe Hansdatter født 1714, Veksebo.
    19. iii Karen Hansdatter født 1717.
    20. iv Hans Hansen født 1719.
      v Peder Hansen født 1722, Veksebo.
    21. vi Peder Hansen født 1726.

9. Hans Nielsen (4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1695, Endrup, boende i Langstrup, erhverv: GM gård no. 7, gift (1) 10 OKT 1728, i Asminderød UK i Endrup/P i Langstrup,  Jens Nielsen, Endrup/Hans Rasmussen i Langstrup, Kirsten Jacobsdatter, født 1707, Langstrup, (datter af Jacob Povelsen og Apollone Rasmusdatter) boende i Langstrup, erhverv: GM Hans Nielsens, død 1730, Langstrup, begravet 30 APR 1730, Asminderød, 22 år, gift (2) 17 SEP 1730, i Asminderød EM i Langstrup/P i Dageløkke,  Jacob Povelsen, Langstrup/Peder Thomsen i Dageløkke, Anne Pedersdatter, født 1707, Dageløkke, (datter af Peder Thomsen og Anne Olsdatter) boende i Langstrup, erhverv: GM Hans Nielsens, død 1756, Langstrup, begravet 6 JAN 1756, Asminderød, 49 år.  1695 døbt Niels Jørgensen i Endrup og Maren Hansdatter en søn Hans.  Barnet bar Inger Mauritses i Endrup, Niels Bjørnsen i Båstrup, Anders Rasmussen i Endrup, Karen Jørgen Hansens ibid., Anne Anders Hansens ibid. Trolovet 1728 den 25/7 Trolovet 1730 den 4/6 Anne: 1707 havde Peder Thomitsen i Dageløkke med kvinden Anne Olsdatter en datter til dåben n. Anne, testes: Kirsten Oluf Nielsens i Dageløkke, Søren Olufsen ibid., Jens Hansen i Langstrup, Peder Jørgensen ibid., Kirsten Pedersdatter i Dageløkke, Anne Thomitsdatter i Asminderød.
    Børn med Kirsten Jacobsdatter:
      i Niels Hansen født 1730, Langstrup.  1730 døbt Hans Nielsen og Kirsten Jacobsdatter i Langstrup deres barn Niels, testes: Margrethe Jens Nielsens i Endrup, Lars Jørgensen i N. Torp, Ole Asmundsen i Langstrup, Jens Jørgensen i Endrup, Else Pedersdatter ibid., Anne Pedersdatter i Langstrup.
    Børn med Anne Pedersdatter:
      ii Kirsten Hansdatter født 1731, Langstrup.  1731 døbt Hans Nielsen og Anne Pedersdatter i Langstrup deres barn Kirsten, testes: Margrethe Jens Nielsens i Endrup, Niels Nielsen i Båstrup, Niels Nielsen i Roland, Peder Mouritsen i Veksebo, Maren Pedersdatter i Dageløkke, og søsteren Johanne.
      iii Hans Hansen født 1734, Langstrup.  1734 døbt Hans Nielsen i Langstrup og Anne Pedersdatter en søn Hans, testes: Maren Jens Hellesens i Langstrup, Peder Mouritsen i Veksebo, Jens Nielsen i Endrup, Niels Nielsen i Dageløkke, Johanne Pedersdatter ibid.
    22. iv Maren Hansdatter født 1737.

10. Jens Nielsen (4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1697, Endrup, boende i Endrup, erhverv: GM, gift 1722, i Asminderød, UK i Endrup/P i Roland,  Hans Nielsen, Endrup/Niels Thomasen i Roland, Margrethe Nielsdatter, født 1700, Roland, (datter af Niels Thomsen og Bodil Olufsdatter) boende i Endrup.  Margrethe: 1700 havde Niels Thomesen i Roland med sin qvinde Bodild Olufsdatter en datter til dåben n. Margrete.  Cidtse Hans Olsens iLangstrup holdt hende over dåben, faddere:  Niels Hansens søn i Roland n. Hans, Lars Jørgensen i Langstrup, Karen Jens Hansens ibid. og Karen Sørens i Dageløkke
    Børn:
      i Niels Jensen født 1723, Endrup.
      ii Niels Jensen født 1724, Endrup.
      iii Maren Jensdatter født 1726, Endrup.
    23. iv Kirsten Jensdatter født 1729.
      v Anne Jensdatter født 1732, Endrup.
      vi Else Jensdatter født 1735, Endrup.
    24. vii Peder Jensen født 1736.
    25. viii Søren Jensen født 1739.
    26. ix Else Jensdatter født 1743.

11. Mickel Hansen (5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1680, boende i Lille Toelt, erhverv: Skovfoged, gift Birthe Hansdatter, boende i L. Toelt, erhverv: Skovfoged Mickel Hansens.  Mickel døde 1758, L. Toelt, begravet 28 MAR 1758, Asminderød, 78 år.
    Børn:
      i Peder Mickelsen født 1710, L. Toelt.
      ii Karen Mickelsdatter født 1712, L. Toelt.
    27. iii Hans Mickelsen født 1714.
      iv Ellen Mickelsdatter født 1716, L. Toelt.
      v Niels Mickelsen født 1718, L. Toelt.
      vi Christian Mickelsen født 1721, L. Toelt, boende i Nyrup, erhverv: Smed.
    28. vii Maren Mickelsdatter født 1724.
    29. viii Jens Mickelsen født 1727.

12. Kirsten Hansdatter (5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1686, boende i Søholm, erhverv: E eft. Knud Jensen Søholm, gift (1) 10 JUL 1712, i Asminderød, Knud Jensen, født Tibberup, erhverv: GM i Søholm, død 1715, Søholm, gift (2) 23 FEB 1716, i Asminderød han fra Højsager/hun i Søholm,  Hans Olufsen, Højsager/Joen Pedersen i Søholm, Peder Hansen, født 1693, Højsager, (søn af Hans Olsen og Bodil Rasmusdatter) boende i Søholm, erhverv: GM i Søholm, død 1763, Søholm, begravet 27 FEB 1763, Asminderød.  Kirsten døde 1749, Søholm, begravet 25 SEP 1749, Asminderød, 63 år.  Peder: 1693 havde Hans Olsen i Højsager med kvinden Bodild Rasmusdatter en søn til dåben n. Peder, testes: Anne Peder Nielsens på Krogerup, Peder Tørresen i Langstrup, Jørgen Nielsens søn Peder i Båstrup, Giertrud Ole Mauritsens ibid., Anne Peder Nielsens i Langerød. Trolovet 1715 den 24/11. Trolovet 1750 den 25/1.
    Børn med Knud Jensen:
      i Karen Knudsdatter født 1715, Søholm, boende i Søholm.  1715 den 5. maj havde salig Knud Jensens enke Kirsten Hansdatter en datter til dåben n. Karen, barnet blev båret af Birrete Mickels på Lille Toelt, testes:  Anders Hansen i Tikøb Skovhuse, Jens Pedersen i Søholm, Peder Hansen i Højsager, Margrethe Rasmusdatter i Søholm, Maren Niels Jørgensens i Endrup
    Børn med Peder Hansen:
      ii Knud Pedersen født 1718, Søholm.
      iii Karen Pedersdatter født 1720, Søholm, erhverv: død som barn.
    30. iv Bodil Pedersdatter født 1723.
      v Karen Pedersdatter født 1725, Søholm.
      vi Hans Pedersen født 1726, Søholm.
      vii Anders Pedersen født 1729, Søholm, boende i Gørløse, erhverv: GM.

Næste generation

13. Maren Hansdatter (7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1720, Endrup, boende i Veksebo, erhverv: Niels Jørgensens, gift 1739, i Asminderød,  Hans Mouritsen, Endrup/Jens Jørgensen i Endrup, Niels Jørgensen, født 1713, Endrup, (søn af Jørgen Hansen og Sidse Jensdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM, død 1746, Veksebo, begravet 1746, Asminderød, 35 år.  1720 døbt Hans Mouritsen i Endrup og Anne Nielsdatter en datter Maren, testes: Karen Frandtses i Endrup, Hans Pedersen i Veksebo, Jørgen Nielsen fra Båstrup, Jens Nielsen og søster Boel Nielsdatter fra Endrup, Anne kroqvinde på Humlebæk.
    Børn:
      i Peder Nielsen født 1740, Endrup.
    31. ii Jens Nielsen født 1744.

14. Johanne Hansdatter (7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1722, Endrup, boende i Veksebo, erhverv: GM Ole Jensens, gift (1) 25 SEP 1746, i Asminderød,  Niels Jensen, Langstrup/Hans Mouritsen i Endrup, Ole Jensen, født 1724, Langstrup, (søn af Jens Hansen og Karen Jørgensdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 3, død 1752, Veksebo, begravet 13 FEB 1752, Asminderød, 29 år, gift (2) 24 SEP 1752, i Asminderød m. sal. Ole Jensens enke,  Jens Jensen, Veksebo/Hans Mouritsen i Endrup, Lars Jensen, født 1726, Veksebo, (søn af Jens Jensen og Bodil Larsdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 3, død 1765, Veksebo, begravet 24 FEB 1765, Asminderød, 39 år.  Johanne døde 1776, Veksebo, begravet 1776, Asminderød.  1722 døbt Hans Mouritsen i Endrup og Anne Nielsdatter et pigebarn Johanne, testes: Karen Frantis i Endrup, Niels Nielsen i Båstrup, Peder Hansen i Søholm, Jens Nielsen i Endrup, Hans Pedersens qvinde i Veksebo, Margrethe Andersdatter tjenende i præstegården. Ole: 1724 havde Jens Hansen i Langstrup med kvinden Karen Jørgensdatter en søn til dåben n. Ole, testes: Kirsten Hans Pedersens i Dageløkke, Laurs Hansen i Langstrup, Peder Mickelsen i Dageløkke, Hans Pedersen i Langstrup, Boel Hansdatter ibid., Niels Christensens kvinde ibid. Lars: 1726 havde Jens Jensen i Veksebo med kvinden Boel Laursdatter en søn til dåben n. Laurs, testes: Cidtse Peder Laursens ved Fredensborg, slotsforvalter Kremer ibid., Niels Nielsen i Baastrup, Ane Svendsdatter tjenende degnen. Trolovet 1752 den 28/3
    Børn med Ole Jensen:
    32. i Jens Olsen født 1747.
      ii Hans Olsen født 1748, Veksebo.  1748 døbt Ole Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter en søn Hans, testes: Ellen Niels Jensens i Langstrup, Hans Pedersen i Ø. Torp, Rasmus Jensen ibid., Anders Hansen i Endrup, Ellen Hansdatter ibid.
      iii Jørgen Olsen født 1751, Veksebo.  1751 døbt Ole Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter et par tvillinger Jørgen og Niels, testes: Maren Niels Jensens i Dageløkke, Anna Jensdatter i Langstrup, Hans Pedersen i Ø. Torp, Hans Mickelsen i Dageløkke, Hans Nielsen ibid.
      iv Niels Olsen født 1751, Veksebo.  1751 døbt Ole Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter et par tvillinger Niels og Jørgen, testes: Birte Niels Jensens i Sømøllen, Ellen Hansdatter i Endrup, Lars Jensen i Langstrup, Rasmus Jensen i Søholm, Søren Mickelsen tjenende i Asminderød.
    Børn med Lars Jensen:
      v Maren Larsdatter født 1753.  1753 døbt Lars Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter en datter Maren, testes: Birte Niels Jensens i Sømøllen, Ellen Hansdatter fra Endrup, Niels Jensen, Hans Hansen, Torbjørn Nielsen, Peder Hansen, alle 4 UK i Veksebo.
      vi Ole Larsen født 1755.  1755 døbt Lars Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter en søn Ole, testes: Maria Thomas Thomsens i Endrup, Karen Nielsdatter i Danstrup, Peder Jensen i Højsager, Hans Henrichsen i Endrup, Jens Larsen geworben soldat i Veksebo.
      vii Ole Larsen født 1758, Veksebo, boende i Danstrup, erhverv: GM, gift 30 nov 1792, i hjemmet,  GM Jens Olsen, Veksebo/GM Svend Jensen i Danstrup, Bodil Svendsdatter, født 1760, Danstrup, (datter af Svend Jensen og Karen Nielsdatter) boende i Danstrup, erhverv: GM Ole Larsens.  1758 den 3døbt Lars Jensen i Veksebo og Johanne Hansdatter en søn Ole, testes: båret af Birthe Niels Jensens i Sømøllen i Tikøb sogn, som er barnets moster, ledsaget af Maren Mickel Jensens datter i Veksebo.  Faddere:  Jens Jensen, som er barnets farfar i Veksebo, Niels Olsen ib., Niels Pedersen i Danstrup. Ole Larsen overtog ved sit giftermål i 1792 svigerfaderen Svend Jensens gård i Danstrup. Bodil: 1760 døbt Jens Svendsen i Danstrup og Karen Nielsdatter et pigebarn Bodild, testes: Bodild Lars Nielsens i Veksebo, Johanne Nielsdatter i Danstrup, Peder Nielsen ibid.

15. Ellen Hansdatter (7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1725, Endrup, boende i Endrup, erhverv: GM Niels Jensens i Endrup, gift 20 OKT 1755, i Asminderød, EM i Toelt/P i Endrup,  Niels Jensen, Sømøllen/Lars Jensen i Veksebo, Niels Jensen, født 1720, boende i Endrup, erhverv: GM gård no. 7 tidl. Toelt.  1725 døbt Hans Mouritzen i Endrup og Ana Nielsdatter deres tvende børn Inger og Ellen, testes: Else Peder Brydes og Karen Frantses i Endrup, Hans Pedersen i Veksebo, Joen Pedersen i Søholm, Peder Hansen ibid., Niels Pedersen i Danstrup, Svend Laursen i Endrup, Johan Hansen ibid., Niels Nielsens qvinde i Båstrup, Peder Mouritsens qvinde i Veksebo, Jens Nielsens qvinde i Endrup, Margrethe Andersdatter i Danstrup. Niels: 1756 fæster Niels Jensen gård no. 7 i Endrup efter Thomas Thomasen Trolovet 1755 den 22/6
    Børn:
      i Jens Nielsen født 1756, Endrup.  1756 døbt Niels Jensen i Endrup og Ellen Hansdatter en søn Jens, testes: Inger Peder Jensens i Søholm, Margrethe Jensdatter i Dalenborghus, Thomas Thomasen i Endrup, Peder Hansen i Danstrup.
    33. ii Karen Nielsdatter født 1758.
      iii Anna Nielsdatter født 1761, Endrup, gift 6 OKT 1782, i Asminderød, EM i Flynderup/P i Endrup,  Peder Bentsen, Snekkersten/GM Niels Jensen i Endrup, Cornelius Hansen, boende i Flynderup, erhverv: GM.  1761 døbt Niels Jensen og Ellen Hansdatter i Endrup et pigebarn Anna, testes: Inger Peder Jensens i Søholm, Else Jensdatter i Endrup, Peder Nielsen, Niels Pedersen fra Veksebo. Cornelius: Trolovet 1781 den 30/11
      iv Maren Nielsdatter født 1763, Endrup, boende i Endrup.  1763 døbt Niels Jensen i Endrup og Ellen Hansdatter et pigebarn Maren, testes: Kirsten Anders Pedersens i Harrehøj?, Maria Hansdatter ibid., rytter Jens Hansen ibid., gl. Peder Jensen i Søholm, Thomas Thommesen i Endrup.
      v Jens Nielsen født 1766, Endrup, boende i Endrup.  1766 døbt GM Niels Jensen i Endrup og Ellen Hansdatter en søn Jens, testes: Kirsten Niels Jensens i Langstrup, Margrethe Nielsdatter ibid., Jens Jensen på Toelt, Niels Larsen fra Danstrup, Svend Bentsen i Søholm.
      vi Hans Nielsen født 1769, Endrup, boende i Endrup.  1769 døbt fogden Niels Jensen i Endrup og Ellen Hansdatter en søn Hans, testes: GM Jens Nielsens hustru Ana i Ø. Torp, GM Thomas Pedersens datter Ana i Veksebo, gl. Peder Jensen i Søholm, Lars Jensens stedsøn Jens Olsen i Veksebo, GM Rasmus Pedersens karl Hans Jensen i Endrup.

16. Inger Hansdatter (7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1725, Endrup, boende i Søholm, gift 19 NOV 1752, i Asminderød, landsoldat i Endrup/P ibid.,  Jens Jørgensen, Endrup/Lars Jensen Veksebo, Peder Jensen gl., født 1722, boende i Søholm, erhverv: GM i Søholm, død 1780, Søholm, begravet 29 DEC 1780, Asminderød, 58 år.  Inger døde 1794, Søholm, begravet 28 DEC 1794, Asminderød, 70 år.  1725 døbt Hans Mouritsen og Anne Nielsdatter i Endrup deres tvende børn Inger og Ellen, testes: Else Peder Brydes og Karen Frantses i Endrup, Hans Pedersen i Veksebo, Joen Pedersen i Søholm, Peder Hansen ibid., Niels Pedersen i Danstrup, Svend Laursen i Endrup, Johan Hansen ibid., Niels Nielsens qvinde i Båstrup, Peder Mouritsens qvinde i Veksebo, Jens Nielsens qvinde i Endrup, Margrethe Andersdatter i Danstrup.
    Børn:
      i Jens Pedersen født 1754, Søholm, død 1754, Søholm, begravet 16 JUN 1754, Asminderød, 3 uger.  1754 døbt Peder Jensen i Søholm og Inger Hansdatter en søn Jens, testes: Johanne Lars Jensens i Veksebo, Ellen Hansdatter i Endrup, Anders Pedersen i Søholm.
      ii Hans Pedersen født 1755, Søholm.  1755 døbt Peder Jensen i Søholm og Inger Hansdatter en søn Hans, testes: Birte Niels Jensens i Sømøllen, Bodild Nielsdatter i Roland, Thomas Thomesen i Endrup, Anders Jensen i Søholm, Niels Jensen på Toelt.
    34. iii Anne Pedersdatter født 1758.
      iv Maren Pedersdatter født 1766, Søholm, død 1767, Søholm, begravet 22 FEB 1767, Asminderød, 20 uger.  1768 døbt GM gl. Peder Jensen i Søholm og Inger Hansdatter et pigebarn Maren, testes: Ellen Niels Jensens i Endrup, Anna Jensdatter i Langstrup, UK Jens Nielsen i Endrup, Hans Jensen ibid., Niels Pedersen i Søholm.
      v Hans Pedersen født 1769, Søholm.  1769 døbt GM gl. Peder Jensen i Søholm og Inger Hansdatter en søn Hans, testes: Thomas Thomsens hustru Maria i Endrup, Ana Jensdatter i Langerød, fogden Niels Jensen i Endrup, UK Hans Jensen ibid., UK Svend Pedersen i Søholm.

17. Marie Hansdatter (7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1728, Endrup, boende i Endrup, erhverv: GM Thomas Thomsens, gift 1 JAN 1753, i Asminderød, UK i Asminderød/P i Endrup,  Thomas Hansen, Asminderød/Hans Mouritsen i Endrup, Thomas Thomsen, født 1715, Asminderød, (søn af Thomas Hansen og Anne Thomitsdatter) boende i Endrup, erhverv: GM gård no. 7, død 1795, Endrup.  1728 døbt Hans Mouritsen i Endrup og Anne Nielsdatter deres barn Maria, testes: Else Peder Brydes ibid., Niels Nielsen i Båstrup, Jørgen Nielsen i Danstrup, Peder Mouritsen i Veksebo, Jens Nielsens qvinde i Endrup. Thomas: 1715 døbt Thomas Hansen i Asminderød og Anne Thomitsdatter en søn Thomas, testes: sognepræstens kæreste mad. Anna Dorethe Meller, Peder Hansen i Danstrup, Jens Jensen ibid., Niels Nielsen i præstegården, Dorethe Jochumsdatter ibid., Boel Niels Thomitsens i Roland. Trolovet 1753 den 20/11. 1753 fæster Thomas Thomesen gård no. 7 i Endrup efter Hans Mouritsen, hvis datter han ægter.  Gården afstås igen 1756 til Niels Jensen.
    Børn:
      i Hans Thomsen født 1755, Endrup, boende i Endrup, erhverv: Staldkarl.  1755 døbt Thomas Thomesen i Endrup og Marie Hansdatter en søn Hans, testes: Birte Niels Jensens i Sømøllen i Tikøb sogn, Ellen Hansdatter i Endrup, Jørgen Thomesen, Rasmus Andersen i Asminderød, Peder Jensen i Søholm.
      ii Peder Thomsen født 1757, Endrup.
      iii Anne Thomasdatter født 1758, Endrup.
    35. iv Maren Thomasdatter født 1760.
      v Gundel Thomasdatter født 1762, Endrup.
      vi Margrethe Thomasdatter født 1764, Endrup.
      vii Charlotte Augusta Thomasdatter født 1766, Endrup.
      viii Ludvig Wilhelm Thomsen født 1768, Endrup.
      ix Christian Friderich Thomsen født 1770, Endrup.

18. Maren Hansdatter (8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1712, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: Jens Hansens, gift (1) 1734, i Asminderød UK i Asminderød/P i Veksebo,  Hans Pedersen, Asminderød/Hans Pedersen i Veksebo, Jens Hansen, født 1698, Asminderød, (søn af Hans Pedersen og Margrethe Rasmusdatter) boende i Asminderød, erhverv: GM gård no. 7, død 1744, Asminderød, begravet 1744, Asminderød, 47½ år, gift (2) 1744, i Asminderød UK og E i Asminderød,  Peder Rasmussen, Lønholt/Hans Mouritsen i Endrup, Svend Pedersen, boende i Asminderød, erhverv: GM gård no. 7 sen Veksebo, død 1754?, Veksebo.  Jens: 1698 havde Hans Pedersen i Asminderød med kvinden Margrethe Rasmusdatter en søn til dåben n. Jens, testes: Mette Børge Alfsens i Asminderød, Hans Jensen på Toelt, Alf Børgesen i Nybo, Cidse Jørgen Christensens og Ingeborg Madts Jensens i Asminderød Svend: Ved sit giftermål med Maren Hansdatter flyttede parret til Veksebo.
    Børn med Jens Hansen:
      i Margrethe Jensdatter født 1737, Asminderød.  1737 døbt Jens Hansen og Maren Hansddatter i Asminderød et pigebarn Margrethe, testes: Anne Hans Mouritsens i Endrup, Peder Mouritsen i Veksebo, Anders Hansen i Asminderød, Birte Hansdatter i Veksebo.
      ii Anne Jensdatter født 1740, Asminderød.  1740 døbt Jens Hansen og Maren Hansdatter i Asminderød et pigebarn Anna, testes: Anders Hansens hustru i Asminderød, Niels Larsen ibid., Niels Rasmussen i Lønholt, Peder Nielsen i Endrup, Karen Hansdatter i Veksebo.
    36. iii Hans Jensen født 1744.
    Børn med Svend Pedersen:
      iv Kirsten Svendsdatter født 1746, Asminderød.  1746 døbt Dvend Pedersen og Maren Hansdatter i Asminderød et pigebarn Kiersten, testes: præstekonens søster Elsebeth Moenich, Axel Nielsen i Lønholt, Thomas Pedersens karl i Veksebo Hans, Maren Nielsdatter tjenende skovrideren ved Frederiksborg, Margrethe Hansdatter ibid.
      v Ellen Svendsdatter født 1748, Asminderød.  1748 døbt Svend Pedersen og Maren Hansdatter i Asminderød et pigebarn Ellen, testes: Karen Thomas i Veksebo, Hans Hansen ibid., Axel Nielsen i Lønholt, Birte Niels Rasmussens ibid., Ellen Hansdatter i Endrup.

19. Karen Hansdatter (8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1717, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: GM Thomas Pedersens, gift 11 OKT 1741, i Asminderød, UK i Danstrup/P i Veksebo,  Hans Pedersen, Danstrup/Hans Mouritsen i Endrup, Thomas Pedersen, født 1715, Danstrup, (søn af Peder Hansen og Johanne Thomitsdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 4, død 1778, Veksebo, begravet 14 JUN 1778, Asminderød, 65 år.  Karen døde 1792, Veksebo, begravet 18 MAR 1792, Asminderød.  1717 døbt Hans Pedersen i Endrup og Anne Mouritsdatter en datter Karen, testes: Anna Hanses i Veksebo, Johan skomager i Endrup, Bent Erlandsen ibid., Niels Hansen fra Veksebo, Birte Tulisdatter ibid., Trine Nielsdatter ibid. Thomas: 1715 havde Peder Hansen i Danstrup med kvinden Johanne Thomitsdatter en søn til dåben n. Thomits, testes: Birthe Lars Thomitsens i Veksebo, Peder Thomitsen i Dageløkke, Hans Thomitsen ibid., Thomas Hansen i Asminderød, Boel Niels Thomitsens i Roland, Mette Nielsdatter i Asminderød. Trolovet 1741 den 15/1
    Børn:
      i Johanne Thomitsdatter født 1742, Veksebo.  1742 døbt Thomas Pedersen og Karen Hansdatter i Veksebo deres barn Johanne, testes: Sophia Jørgen Hansens i Tikøb, Hans Pedersen i Danstrup, Jørgen Pedersen i Langerød, Jens Hansens qvinde i Asminderød, Karen Svendsdatter i Endrup.
      ii Peder Thomsen født 1743, Veksebo.  1743 døbt Thomas Pedersen og Karen Hansdatter i Veksebo en søn Peder, testes: Maren Jens Hansens i Asminderød, u. Jørgen Pedersen i Langerød, Ingeborre Niels Torbjørnsens i Veksebo, Cidse Jensdatter i skolen, Margrethe Bendtsdatter ibid.
    37. iii Peder Thomsen født 1747.
    38. iv Anne Thomasdatter født 1749.
    39. v Hans Thomsen født 1753.
      vi Jørgen Thomsen født 1756, Veksebo, boende i Veksebo.  1756 døbt Thomas Pedersen i Veksebo og Karen Hansdatter en søn Jørgen, testes: Anna Hans Pedersens i Danstrup, Anna Jørgensdatter i Langerød.
      vii Niels Thomsen født 1762, Veksebo.  1762 døbt Thomas Pedersen i Veksebo og Karen Hansdatter en søn Niels, testes: barnets moster Maren Svend Pedersens og hendes datter Anna Jensdatter, Hans Hansen, Jørgen Olsen, Peder Hansen skrædder alle fra Veksebo.

20. Hans Hansen (8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1719, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: Daglejer, gift (1) 1754, i Asminderød, UK i Veksebo/P ibid.,  Thomas Pedersen, Veksebo/gl. Niels Jørgensen i Langstrup, Gundel Olsdatter, født 1725, Langstrup, (datter af Ole Jensen og Bodil Jørgensdatter) boende i Veksebo, erhverv: Daglejer Hans Hansens, død 1758, Veksebo, begravet 15 JAN 1758, Asminderød, 32 år, gift (2) 12 OKT 1766, i Asminderød, EM i Veksebo/P i Langerød,  Thomas Pedersen, Veksebo/Lars Nielsen ibid., Gundel Jensdatter, født 1737, boende i Veksebo, erhverv: Daglejer Hans Hansens, død 1698, Veksebo, begravet 12 AUG 1698, Asminderød.  Hans døde 1798, Veksebo, begravet 26 JUL 1798, Asminderød.  1719 døbt Hans Pedersen i Veksebo og Anne Mouritsdatter en søn Hans, testes: Else Peder Brydes i Endrup, Hans Mouritsen og Peder Mouritsen ibid., Hans Pedersen ibid., Boel Nielsdatter ibid., Birte Lars Thomitsens i Veksebo. Gundel: 1725 døbt Ole Jensen og Boel Jørgensdatter i Langstrup deres barn kaldet Gundel, testes: Anne Peder Jørgensens i Langstrup, Niels Jensen i Ø. Torp, Niels Jacobsen i Langstrup, Rasmus Pedersen, Kirsten Jensdatter, Hans Rasmussens datter Anna ibid.
    Børn med Gundel Olsdatter:
      i Ole Hansen født 1756, Veksebo.  1756 døbt Hans Hansen og Gundel Olsdaqtter i Veksebo en søn Ole, testes: Karen Thomas Pedersens i Veksebo, Margrethe Niels Jørgensens datter i Langstrup, Peder Pedersen i Danstrupageløkke, barnets to morbrødre Jørgen Olsen og Jens Olsen i Langstrup.
      ii Bodil Hansdatter født 1757, Veksebo.  1757 døbt Hans Hansen og Gundel Olsdatter i Veksebo et pigebarn Bodil, testes: Anne gl. Niels Jørgensens i Langstrup, dets søskendebarn Margrethe Jensdatter, Jens Olsen og Jørgen Olsen begge barnets morbrødre, og Peder Hansen skrædder i Veksebo.
    Børn med Gundel Jensdatter:
      iii Jens Hansen født 1767, Veksebo.  1767 døbt Hans Hansen og Gunild Jensdatter i Veksebo en søn Jens, testes: Karen Thomas Pedersens i Veksebo, Anne Jensdatter fra Niverød, Thomas Pedersen, Peder Hansen fra Veksebo, Hans Rasmussen fra Langerød.
      iv Anna Maria Hansdatter født 1776, Veksebo.

21. Peder Hansen (8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1726, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: Skrædder, gift Anna Maria Christiansdatter, født 1731, ukendt, boende i Veksebo, erhverv: HM Peder Hansens.  1726 døbt Hans Pedersen opg Ana Mouritsdatter i Veksebo deres barn Peder, testes: Karen Niels Pedersens i Danstrup, Mikkel Jensen i Veksebo, Rasmus Tulesen ibid., Søren Rasmussen i Asminderød, Boel Pedersdatter i Endrup.
    Børn:
      i Mette Pedersdatter født 1757, Veksebo.  1757 døbt Peder Hansen og Anna Maria Christiansdatter i Veksebo et pigebarn Mette, testes: Karen Thomas Pedersens i Veksebo, Hans Hansen, Anna Hansdatter og Margaret Pedersdatter ibid.
      ii Anders Pedersen født 1760, Veksebo.  1760 døbt Peder Hansen i Veksebo og Anna Maria Christiansdatter deres barn Anders, testes: Karen Thomases i Veksebo, Margarete Pedersdatter ibid., Jørgen Olsen og Lars Nielsen ibid.
      iii Mette Pedersdatter født 1769, Veksebo.  1769 døbt HM Peder Hansen i Veksebo og hustru Ana Maria Christensdatter et pigebarn Mette, testes: GM Jens Jørgens kæreste i Niverød, Ana Hansdatter fra Danstrup, HM Jens Bentsen ibid., HM Jørgen Olsen i Veksebo, muursvend Frants Hansen i Danstrup.

22. Maren Hansdatter (9.Hans3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1737, Langstrup, boende i Langstrup, erhverv: Skrædder Ole Nielsens, gift 25 MAR 1767, i Asminderød, UK i Endrup/P i Langstrup,  Mourits Olsen, Hornbæk/Hans Nielsen i Langstrup, Ole Nielsen, født 1745, Endrup, (søn af Niels Olsen og Karen Jensdatter) boende i Langstrup, erhverv: Skrædder i Brændeledshus.  Maren døde 1799, Langstrup, begravet 29 MAR 1799, Asminderød, 62 år.  1737 døbt Hans Nielsen og Anne Pedersdatter i Langstrup et pigebarn Maren, testes: Margrethe Jenses i Endrup, Niels Nielsen ibid., Jens Helgesen i Langstrup, Inger Pedersdatter i Dageløkke. Ole: Trolovet 1767 den 15/3 1745 døbt Niels Olsen og Karen Jensdatter i Endrup en søn Ole, testes: Boel Jochum ? på Esrum, Niels Torbjørnsen i Veksebo, Hans Nielsen i Asminderød, Mourits Olsen i Endrup, Mette Rasmusdatter ibid.
    Børn:
      i Anne Olsdatter født 1767, Langstrup, død 1767, Langstrup, begravet 20 DEC 1767, Asminderød, 5 uger.  1767 døbt HM Ole Nielsen og Maren Hansdatter i Langstrup deres barn Anna, testes: Karen Niels Olsens i Endrup, hendes datter Anna Nielsdatter, UK Jens Nielsen barnets farbroder ibid., UK Rasmus Nielsen i Langstrup, UK Niels Hansen ibid.
      ii Anne Olsdatter født 1769, Langstrup, boende i Langstrup.  1769 døbt HM Ole Nielsen i Langstrup og Maren Hansdatter en pige Anne, testes: Jens Olsens kone Karen i Endrup, Niels Olsens datter ibid., Søren Jensens karl Jens Nielsen i Endrup, GM u. Peder Hansens karl Peder Nielsen i Langstrup, smedens karl Lars ibid.
      iii Karen Olsdatter født 1773, Langstrup, død 1773, Langstrup, begravet 17 JAN 1773, Asminderød, 4 uger.  1773 døbt HM Ole Nielsen i Langstrup og Maren Hansdatter et pigebarn Karen, testes: Karen Niels Olsens fra Endrup, Anna Nielsdatter ibid., Jens Nielsen og Peder Nielsen ibid., Hans Hansen fra Langstrup.
      iv Hans Olsen født 1774, Langstrup, boende i Langstrup.  1774 døbt HM Ole Nielsen i Langstrup og Maren Hansdatter en søn Hans, testes: Kirsten Børge Andersens i Langstrup, Inger Jørgensdatter ibid., Hans Hansen ibid., Jens Nielsen og Peder Nielsen fra Endrup.
      v Lars Olsen født 1777, Langstrup, død 1777, Langstrup, begravet 9 MAR 1777, Asminderød, 8 uger.  1777 døbt Ole Nielsen fra Langstrup og Maren Hansdatter en søn Lars, testes: Else Jørgen Nielsens fra Langstrup, Birthe Nielsdatter fra Endrup, Jens Nielsen og Peder Nielsen ibid., Hans Hansen fra Langstrup.
      vi Niels Olsen født 1778, Langstrup, boende i Langstrup.  1778 døbt Ole Nielsen og Maren Hansdatter i Langstrup deres søn Niels, testes: Inger Knud Jørgensens fra Ø. Torp, Ellen Nielsdatter fra Endrup, Jens Nielsen og Peder Nielsen ibid., Hans Hansen fra Langstrup.

23. Kirsten Jensdatter (10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1729, Endrup, boende i Langstrup, erhverv: GM Børge Andersens, gift 1752, i Asminderød UK i Langstrup/P i Endrup,  Anders Pedersen, Langstrup/Jens Nielsen i Endrup, Børge Andersen, født 1724, Langstrup, (søn af Anders Pedersen og Anne Nicolajsdatter) boende i Langstrup, erhverv: GM gård no. 15, død 1784, Langstrup, begravet 17 NOV 1784, Asminderød, 56 år.  1729 døbt Jens Nielsen i Endrup og Margrethe Nielsdatter en pige Kirsten, testes: Boel Niels Thomasens i Roland, Hans Nielsen og Niels Nielsen i Langstrup, Johan Hansen i Endrup, Peder Mouritsens qvinde i Veksebo, Anne Pedersdatter i Dageløkke. Børge: 1724 døbt Anders Pedersen og Ana Nicolajdatter i Langstrup deres søn Børre, testes: Nille Larses i Langstrup, Rasmus Pedersen og Laurs Pedersen ibid., Bent Pedersen i Endrup, Birgithe og Ane Andersdatter i Langstrup.
    Børn:
    40. i Anne Børgisdatter født 1753.
    41. ii Bodil Børgisdatter født 1755.
      iii Jens Børgesen født 1757, Langstrup, boende i Langstrup.  1757 døbt Børge Andersen og Kirsten Jensdatter i Langstrup deres søn Jens, testes: Maren Jørgen Nielsens i Roland, Lisbeth Jørgensdatter i Langstrup, Anders Hansen og Peder Jensen i Endrup, Niels hjulmand i Båstrup.
      iv Niels Børgesen født 1760, Langstrup, boende i Langstrup.  1760 døbt Børge Andersen og Kirsten Jensdatter i Langstrup deres søn Niels, testes: Maren Peder Hansens i Jonstrup, Else Jensdatter i Endrup, Peder Jensen i Asminderød, Jens Larsen og Nikolaj Olsen i Langstrup.
      v Kirsten Børgisdatter født 1763, Langstrup, boende i Langstrup.  1763 døbt Børge Andersen og Kirsten Jensdatter i Endrup deres pigebarn Kirsten, testes: Kirsten Niels Jensens i Langstrup, Else Jensdatter i Endrup, barnets morbrødre Peder Jensen i Asminderød, Søren Jensen i Endrup, Niels Rasmussen i Langstrup.
      vi Margrethe Børgisdatter født 1766, Langstrup, død 1779, Langstrup, begravet 1779, Asminderød, 13 år.  1766 døbt Børge Andersen og Kirsten Jensdatter i Langstrup et pigebarn Margrethe, testes: Birte Lars Andersens i Asminderød, Maren Hans Nielsens datter i Langstrup, Jørgen Nielsen ibid., Peder Jensen i Asminderød, Søren Jensen i Endrup.

24. Peder Jensen (10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1736, Endrup, boende i Asminderød, erhverv: GM og foged gård no. 3, gift (1) 7 OKT 1759, i Asminderød m. sal. Jeppe Pedersens enke,  Jens Jørgensen, Endrup/Jens Hansen ved Fredensborg, Johanne Hansdatter, født 1702, Højsager, (datter af Hans Olsen og Bodil Rasmusdatter) boende i Asminderød, erhverv: GM Peder Jensens, død 1784, Asminderød, begravet 1784, Asminderød, 82 år, gift (2) 22 OKT 1784, i Asminderød EM i Asminderød/P i Dageløkke,  Peder Jørgensen, Sørup/Hans Olsen i Dageløkke, Anne Pedersdatter, født 1764, Dageløkke, (datter af Peder Pedersen u. og Gundel Nielsdatter) boende i Asminderød, erhverv: GM Peder Jensens.  Peder døde 1791, Asminderød.  1736 døbt Jens Nielsen i Endrup med sin hustru Margrethe Nielsdatter en søn Peder, testes: Boel Christens i Nyrup, Niels Hansen i Langstrup, Peder Pedersen i Søholm, Peder Hansen ibid., Niels Nielsen i Dageløkke. Trolovet 1759 den 15/9 Johanne: 1702 døbt Hans Olsen i Højsager med kvinden Bodild Rasmusdatter en datter Johanne, testes: Karen Anders, Rasmus Højsager, Niels Jørgensen på Toelt, Ingefred Peder Nielsens i Langerød, Inger Niels Børgesens i Båstrup. Anne: 1764 havde afdøde Peder Pedersens enke Gundel Nielsdatter i Dageløkke en datter til dåben n. Anne, testes: Anne Margrethe Svend Pedersens i Nybo, Cisse Niels Nielsens datter i Dageløkke, Søren Jensen i Endrup, u. Niels Nielsen og Hans Nielsen i Dageløkke.
    Børn med Anne Pedersdatter:
      i Johanne Margrethe Pedersdatter født 1786, Asminderød, boende i Asminderød.  1786 døbt Peder Jensen og hustru Anna Pedersdatter i Asminderød en datter Johanne Margreta, testes: Cidse Marie Lars Nielsens i Dageløkke, Anne Sørens- datter fra Endrup, Jens Bendsen fra hoffet, Niels Pedersen fra Kirkeledshus og Jørgen Nielsen fra Langstrup.

25. Søren Jensen (10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1739, Endrup, boende i Endrup, erhverv: GM, gift 4 OKT 1761, i Asminderød, UK i Endrup/P i Langstrup,  Peder Hansen, Jonstrup/gl. Niels Jørgensen i Langstrup, Margrethe Nielsdatter, født 1738, Langstrup, (datter af Niels Jørgensen gl. og Anne Jørgensdatter) boende i Endrup, erhverv: GM Søren Jensens.  Trolovet 1761 den 19/6 1739 døbt Jens Nielsen og Margrethe Nielsdatter i Endrup en søn Søfren, testes: Kirsten Peder Mouritzens i Veksebo, Jørgen Nielsen i Roland, Ole Erlandsen i Endrup, Johanne Hansdatter ibid., Margrethe Bendtsdatter ibid., Maren Nielsdatter i Båstrup. Margrethe: 1838 døbt Niels Jørgen i Langstrup med Anne Jørgensdatter en datter Magrette, testes: Karen Mogens.s i Langstrup, Mogens smed ibid., Christen Jørgensen og Niels Jørgensen ibid., Peder Andersen i Sande, Peder Hansen i Søholm.
    Børn:
      i Anne Sørensdatter født 1762, Endrup, boende i Endrup.  1762 døbt Søren Jensen og hustru Margrethe Nielsdatter i Endrup en datter Anne, testes: Gundel Peder Pedersens i Dageløkke, Else Jensdatter i Endrup, Peder Jensen i Asmninderød, Jørgen Nielsen og Børge Andersen i Langstrup.
      ii Cidtse Sørensdatter født 1764, Endrup, boende i Endrup.
      iii Bodil Sørensdatter født 1769, Endrup, boende i Endrup.
      iv Niels Sørensen født 1775, Endrup, boende i Endrup.

26. Else Jensdatter (10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1743, Endrup, boende i Langstrup, erhverv: GM gl. Jørgen Nielsens, gift 9 NOV 1766, i Asminderød, UK i Langstrup/P i Endrup,  Niels Jørgensen, Langstrup/Peder Jensen i Asminderød, Jørgen Nielsen gl., født 1745, Langstrup, (søn af Niels Jørgensen gl. og Anne Jørgensdatter) boende i Langstrup 1787, erhverv: GM ½-gård no. 17.  1743 døbt Jens Nielsen og Margrethe Nielsdatter i Endrup et pigebarn Else, testes: Maren Jørgen Nielsens i Roland, Thomas Pedersen i Dageløkke, Peder Jørgensen i Endrup, Peder Kieldsen ibid., Maria Jørgensdatter ibid. Jørgen: 1745 havde gl. Niels Jørgensen i Langstrup med kvinden Anne Jørgensdatter en søn til dåben n. Jørgen, testes: Cidse Rasmus i Langerød, Niels Nielsen i Dageløkke, Christen Jørgensen i Langstrup, u. Niels Jørgensen ibid., Gundel Olsdatter hos Haagen smed i Dageløkke. Trolovet 26 SEP 1766
    Børn:
      i Niels Jørgensen født 1769, Langstrup.
      ii Cidtse Jørgensdatter født 1771, Langstrup, død 1777, Langstrup, begravet 1777, Asminderød, 6 år.
      iii Jens Jørgensen født 1773, Langstrup, død 1777, Langstrup, begravet 1777, Asminderød, 3 år.  1773 gl. Jørgen Nielsen med sin hustru Else Jensdatter fra Langstrup deres tvillingesønner Jens og Jørgen, testes: Kirsten Børge Andersens i Langstrup, Anna Børgisdatter ibid., Margrethe Søren Jensens fra Endrup, Karen Pedersdatter fra Dageløkke, Jens Larsen fra Langstrup, Jørgen Olsen ibid., Hans Nielsen i Båstrup, Peder Jensen i Asminderød og Søren Jensen i Endrup.
      iv Jørgen Jørgensen født 1773, Langstrup, død 1777, Langstrup, begravet 1777, Asminderød, 3 år.  1773 gl. Jørgen Nielsen med sin hustru Else Jensdatter fra Langstrup deres tvillingesønner Jørgen og Jens, testes: Kirsten Børge Andersens fra Langstrup, Anna Børgisdatter ibid., Margrethe Søren Jensens i Endrup, Karen Pedersdatter fra Dageløkke, Jens Larsen fra Langstrup, Jørgen Olsen ibid., Hans Nielsen fra Båstrup, Peder Jensen fra Asminderød og Søren Jensen fra Endrup.
      v Anna Jørgensdatter født 1778, Langstrup.  1778 GM gl. Jørgen Nielsen og hustru Else Jensdatter fra Langstrup en datter Anna, testes: Margrethe Søren Jensens fra Endrup, Karen Pedersdatter i Dageløkke, Børge Andersen fra Langstrup, Hans Nielsen fra Båstrup, Peder Jensen fra Asminderød.
      vi Niels Jørgensen født 1781, Langstrup.  1781 gl. Jørgen Nielsen i Langstrup og hustru Else Jensdatter en søn til dåben n. Niels.  Christiane Hans Nielsens fra Baastrup holdt barnet ledsaget af Karen Pedersdatter fra Dageløkke, faddere:  Peder Jensen og Anders Larsen fra Asminderød, Søren Jensen i Endrup
      vii Anne Margrethe Jørgensdatter født 1782, Langstrup, boende i Langstrup.  1782 gl. Jørgen Nielsen i Langstrup og hustru Else Jensdatter en datter til dåben n. Anna Margreta.  Barnet blev båret af Anna Jens Larsens enke fra Langstrup ledsaget af Anna Sørensdatter i Endrup, faddere:  Søren Jensen ibid., Peder Jensen fra Asminderød, Hans Olsen fra Dageløkke

27. Hans Mickelsen (11.Mickel3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1714, L. Toelt, boende i Toelt, erhverv: HM, gift (1) 2 MAR 1732, i Asminderød, UK fra L. Toelt/P i Endrup,  Mickel Hansen, L. Toelt/Hans Mouritsen i Endrup, Inger Pedersdatter, boende i Toelt, erhverv: HM Hans Mickelsens, gift (2) 27 OKT 1743, i Asminderød, EM på Toelt/P ibid.,  Mickel Hansen, L. Toelt/Jens Jensen i Veksebo, Birthe Svendsdatter, boende i Toelt, erhverv: HM Hans Mickelsens.  1714 døbt Mickel Hansen på L. Toelt og Birrete Hansdatter en søn Hans, testes: Anne Margrethe Jens Hansens i Roland, Frants Hansen og Peder Hansen i Endrup, Rasmus Pedersen kroholder på Sletten, Maren Niels Jørgensens i Endrup, Anne Hans Pedersens i Veksebo.
    Børn med Inger Pedersdatter:
    42. i Frants Hansen født 1734.
      ii Anders Hansen født 1739, Toelt.  1739 døbt Hans Mickelsen og Inger Pedersdatter på Toelt deres barn Anders, testes: Anne Hans Mouritsens i Endrup, Mickel Hansens søn Christen på L. Toelt, Børge Alfsen på Toelt, Hans Andersens datter Inger ibid., Boel Nielsdatter ibid., Peder Hansens stifdatter Anne i Søholm.
      iii Inger Hansdatter født 1743, Toelt, død 1743, Toelt, begravet 1743, Asminderød.  Barnet døde straks efter barselsengen.
    Børn med Birthe Svendsdatter:
      iv Svend Hansen født 1745, Toelt.  1745 døbt Hans Mickelsen og Birte Svendsdatter på Toelt ders barn Svend, testes: Margrethe Niels Madsens i Ø. Torp, Hans skomager i Langstrup, Bent Jørgensen i Danstrup, Maren Mickelsdatter på L. Toelt, Hans Aagesens datter i Søholm.
      v Ebbe Hansen født 1747, Toelt.  1747 døbt Hans Mickelsen og Birthe Svendsdatter på Toelt deres barn Ebbe, testes: Birte Niels Jørgensens på Toelt, Christian Mickelsen smed i Nyrup, Anne Ole Alfsens i Nybo.
      vi Birthe Kirstine Hansdatter født 1749, Toelt.  1749 døbt Hans Mickelsen og Birte Svendsdatter på Toelt deres barn Birthe Kirstine, testes: Maren Jens Nielsens i Ø. Torp, Christian Mickelsen smed i Nyrup, Jens Mickjelsen på L. Toelt, Jørgen Jørgensen i Ø. Torp, Else Nielsdatter ibid.

28. Maren Mickelsdatter (11.Mickel3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1724, L. Toelt, boende i L. Toelt, erhverv: Skovfoged Jens Nielsens, gift 1749, i Asminderød?,  Vielse er afsat, kirkebogen, men ej indført, Jens Nielsen, født 1716, ukendt, boende i L. Toelt, erhverv: Skovfoged, død 1761, L. Toelt, begravet 1761, Asminderød, 44 år.  Maren døde 1752, L. Toelt, begravet 4 APR 1752, Asminderød.
    Børn:
      i Jens Jensen født 1750, L. Toelt.  1750 døbt Jens Nielsen på L. Toelt og Maren Mickelsdatter en søn Jens, testes: Margrethe Børge Larsens i Busserup, Anne Nielsdatter i Tibberup, Christian Mickelsen i Nyrup, Knud Nielsen i Langstrup, Jørgen Jørgensen i Ø. Torp.
      ii Birthe Cathrine Jensdatter født 1752, L. Toelt.  1752 døbt Jens Nielsen på L. Toelt og Maren Mickelsdatter en datter Birte Catrine, testes: Bodild Niels Jensens i Roland, Esther Nielsdatter barnets faster, Knud Nielsen, Peder Svendsen i Langstrup, Jørgen Knudsen i Ø. Torp.

29. Jens Mickelsen (11.Mickel3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1727, L. Toelt, boende i L. Toelt, erhverv: HM, gift 6 NOV 1748, i Asminderød, UK på L. Toelt/P i Dageløkke,  Niels Jensen, Roland/gl. Jørgen Pedersen i Langerød, Karen Nielsdatter, boende i Ø. Torp, erhverv: HM Jens Mickelsens.
    Børn:
      i Jens Jensen født 1749, Ø. Torp.  1749 døbt Karen Nielsdatter tilforn på L. Toelt, men nu i Ø. Torp, et drengebarn efter hendes afdøde ægtemand Jens Mickelsen fra L. Toelt, kaldet Jens, testes: Lisbeth gl. Jørgen Pedersens i Langerød, Dorthe Mickelsdatter i Dageløkke, Hans Mickelsen på Toelt, Svend Nielsen i Ø. Torp, Jens Madsen ibid.

30. Bodil Pedersdatter (12.Kirsten3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1723, Søholm, boende i Søholm, erhverv: GM Hans Jensens, gift (1) 25 SEP 1746, i Asminderød UK landsoldat i Søholm/P ibid,  Svend Pedersen, Nybo/Peder Hansen i Søholm, Jens Pedersen u., født 1718, Øverste Torp, (søn af Peder Børgesen og Karen Jensdatter) boende i Søholm, erhverv: GM ½-gård no. 2, død 1754, Søholm, begravet 8 SEP 1754, Asminderød, 38 år, gift (2) 27 DEC 1754, i Asminderød m. sal. u. Jens Pedersens E,  Mads Nielsen, Langstrup/Peder Hansen i Søholm, Hans Jensen, født 1729, Langstrup, (søn af Jens Hansen og Karen Jørgensdatter) boende i Søholm, erhverv: GM 1/2-gård no. 2, død 1796, Langstrup, begravet 20 MAR 1796, Asminderød, 69 år.  Bodil døde 1779, Langstrup, begravet 12 DEC 1779, Asminderød, 56 år.  1723 døbt Peder Hansen i Søholm og Kirsten Hansdatter deres barn Boel, testes: Ane Hanses i Endrup, Frantz Hansen ibid., Mickel Hansen på Lille Toelt, Hans Pedersen i Søholm, Ole Rasmussens qvinde ibid., Kirsten Hansdatter i Højsager. Jens: 1718 havde Peder Børgesen i Øverste Torp med kvinden Karen Jensdatter en søn til dåben  n. Jens, testes: Kirsten Rasmus Pedersens på Sletten, Hans Pedersen her i byen, Peder Jensen i Lønholt, Peder Jensen i Øverste Torp, Maren Arrildsdatter i Nybo, Birthe Lars Jensens fra Faurholt i Herlev sogn. Hans: 1729 havde Jens Hansen i Langstrup med kvinden Karen Jørgensdatter en søn til dåben n. Hans, testes: Anne Hanses i Niverød, Mickel Hansens søn i Dageløkke, Lars Hansen i Langstrup, Knud Andersen ibid., Anders Pedersen ibid. 1771 den 19/6 fæster Hans Jensen ½-gård no. 5 i Langstrup (½-gård no. 2 i Søholm fæstes samtidig hermed af Andreas Andersen) efter sal. Peder Sørensen. Se skifte
    Børn med Jens Pedersen u.:
      i Cidse Jensdatter født 1747, Søholm, erhverv: død som barn.  1747 døbt landsoldat Jens Pedersen i Søholm og Bodild Pedersdatter en datter Cisse, testes: Johanne Svend Pedersens i Nybo, Børge Pedersen i Ø. Torp, Hans Pedersen ibid., Jens Hansen i Asminderød, Birthe Pedersdatter fra Lønholt.
    43. ii Kirsten Jensdatter født 1749.
      iii Peder Jensen født 1752, Søholm.  1752 døbt u. Jens Pedersen i Søholm og Bodil Pedersdatter en søn Peder, testes: Karen Hans Pedersens i Ø. Torp, Anne Børgisdatter ibid., Rasmus Hansen fra Espergærde, Svend Pedersen i Nybo, Anders Pedersen i Søholm.
    Børn med Hans Jensen:
      iv Jens Hansen født 1755, Søholm.  1755 døbt Hans Jensen og Bodil Pedersdatter i Søholm deres barn Jens, testes: Karen Hans Pedersens i Ø. Torp, Anne Nielsdatter i Dageløkke, Lars Jensen i Langstrup.
    44. v Hans Hansen født 1757.
      vi Ole Hansen født 1760, Søholm, boende i Langstrup, erhverv: Landsoldat.  1760 døbt Hans Jensen og Bodil Pedersdatter i Søholm deres barn Ole, testes: Karen Christen Nielsens i Ø. Torp, Bodil Olsdatter i Asminderød, Rasmus Jensen i Søholm, Lars Jensen i Langstrup, Svend Nielsen i Ø. Torp.
      vii Peder Hansen født 1764, Søholm.  1764 døbt Hans Jensen og Bodil Pedersdatter i Søholm deres barn Peder, testes: Kirsten Rasmus Jensens i Langstrup, Inger Jørgensdatter i Ø. Torp, Christen og Svend Nielsen ibid., Lars Jensen i Langstrup.
      viii Niels Hansen født 1765, Søholm.  1765 døbt Hans Jensen og Bodil Pedersdatter i Søholm deres barn Niels, testes: Dorte Lars Jensens i Langstrup, Kirsten Sørens i Helledeshus, Rasmus Jensen i Søholm, Christen Nielsen i Ø. Torp.
      ix Søren Hansen født 1768, Søholm, død 1779, Søholm, begravet 19 DEC 1779, Asminderød, 12 år.  1768 døbt Hans Jensen og Bodil Pedersdatter i Søholm deres barn Søren, testes: Anne Marie Anders Pedersens i Gørløse, Inger Jørgensdatter i Ø. Torp, Christen Nielsen ibid., Lars Jensen i Langstrup, Rasmus Jensen i Søholm.

Næste generation

31. Jens Nielsen (13.Maren4, 7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1744, Veksebo, boende i Asminderød, erhverv: Daglejer, gift 2 OKT 1768, i huset, UK fra Veksebo/E i Ø. Torp,  Niels Jensen, Endrup/kromand Jørgen Nielsen på Sletten, Anne Marie Jørgensdatter, født 1735, Sletten, (datter af Jørgen Nielsen og Kirsten Alfsdatter) boende i Asminderød, erhverv: HM Jens Nielsens.  1744 døbt Niels Jørgensen og Maren Hansdatter i Veksebo en søn Jens, testes: Karen Jens Jørgensens i Endrup, Lars Jørgensen i N. Torp, Ebbe Hansen i Langerød, Johanne Mouritsdatter i Endrup, Margrethe Hans Jørgensens i Nybo. Trolovet 1768 den 27/5 Iflg. Strandberg var JNS GM i Ø. Torp, men da hustruen arvede penge fra faderen kromand Jørgen Nielsen på Sletten, opgav de gården og flyttede til Asminderød.  Gården blev overtaget af Jørgen Knudsens søn Jens 1773. Anne: 1735 døbt Jørgen Nielsen og Kirsten Alfsdatter på Sletten deres barn Anne Marie, testes: Maren Johan Gundersens i Helsingør, Jens Rasmussen på Sletten, Jens Olsen ibid., Jens Hansen i Asminderød, mademoiselle Jannicke ibid.
    Børn:
      i Niels Jensen født 1769, Ø. Torp.  1769 døbt GM Jens Nielsen og Ana Maria Jørgensdatter i Ø. Torp en søn Niels, testes: Kirsten Jørgensdatter hos Stockemarch ved Sletten, Hans Mogensens datter Lena på Humlebæk, kromand Jens Jørgensen på Sletten, UK Hans Jørgensen, fogden Niels Jensen i Endrup.
      ii Maren Jensdatter født 1770, Ø. Torp.  1770 døbt GM Jens Nielsen i Ø. Torp og Ana Maria Jørgensdatter en pige Maren, testes: Svend Nielsens kone Ana i Ø. Torp, afg. Jens Jørgensens datter Maren fra Endrup, kromand Jens Jørgensen på Sletten, foged Niels Jensen i Endrup, UK Hans Svendsen fra Veksebo.
      iii Jørgen Jensen født 1774, Asminderød, boende i Asminderød.  1774 døbt Jens Nielsen og Anna Maria Jørgensdatter fra Asminderød en søn Jørgen, testes: mad. Kirsten Stokmars fra Sletten, jomfru Henrica Hamer fra Asminderød, Jens og Johan Jørgensen fra Sletten, Niels Jensens søn Peder fra Endrup.

32. Jens Olsen (14.Johanne4, 7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1747, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 3 1787, gift 1775, i Asminderød, UK i Veksebo/P i Dageløkke,  Hans Jensen GM, Langstrup/Søren Larsen GM i Langerød, Anne Larsdatter, født 1747, Dageløkke, (datter af Lars Mickelsen og Maren Sørensdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM Jens Olsens.  1774 fæster Jens Olsen gården no. 3 i Veksebo efter stedfaderen Lars Jensen. 1747 havde Ole Jensen i Veksebo med kvinden Johanne Hansdatter en søn til dåben n. Jens, testes: Karen Niels Madtsens i Langstrup, Hans Andersen i Højsager, Ellen Hans Mouritsens datter i Endrup, Ellen Niels Jensens i Langstrup, Karen Thomas Pedersens i Veksebo. Anne: 1747 havde Lars Mickelsen i Dageløkke med kvinden Maren Sørensdatter en datter til dåben n. Anne, testes: Maren Jens Hellesens i Dageløkke, Haagen smed og Anders Andersen ibid., Niels Pedersen i Langstrup og Karen Pedersdatter i Dageløkke.
    Børn:
      i Lars Olsen født 1776, Veksebo, død 1779, Veksebo, begravet 1779, Asminderød.
      ii Ole Olsen født 1778, Veksebo, død 1779, Veksebo, begravet 1779, Asminderød.
      iii Johanne Marie Jensdatter født 1780, Veksebo, boende i Veksebo.  1780 havde Jens Olsen i Veksebo med kvinden Anne Larsdatter en datter til dåben n. Johanne Marie, testes: Ellen Peder Larsens i Øverste Torp, Karen Larsdatter i Dageløkke, Niels Larsen ibid., Søren Larsen i Langerød, Hans Olsen i Endrup.
      iv Lars Olsen født 1782, Veksebo, død 1784, Veksebo.
      v Lars Jensen født 1785, Veksebo, boende i Veksebo, død 1788, Veksebo, begravet 1788, Asminderød.  1785 havde Jens Olsen i Veksebo med sin hustru Anne Larsdatter en søn til dåben n. Lars, testes: Karen Morten Rasmussens i Niverød, Karen Sørensdatter i Langerød, Jørgen Larsen ibid., Niels Larsen i Dageløkke og Peder Larsen i Øverste Torp.
      vi Maren Olsdatter født 1788, Veksebo, død 1790, Veksebo.

33. Karen Nielsdatter (15.Ellen4, 7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1758, Endrup, boende i Søholm, erhverv: GM Børge Rasmussens, gift (1) 3 DEC 1790, i hjemmet UK fra Søholm/P i Endrup,  Hans Jensen, Langstrup/Cornelius Hansen i Flynderup, Børge Rasmussen, født 1763, Søholm, (søn af Rasmus Jensen og Kirsten Bjørnsdatter) boende i Søholm, erhverv: GM ½-gård no. 7, død 1791, Søholm, begravet 30 OKT 1791, Asminderød, 31 år, gift (2) 1792, i hjemmet m. sal. Børge Rasmussens enke,  Niels Larsen, Dageløkke/Jens Olsen i Veksebo, Peder Larsen, født 1767, boende i Søholm, erhverv: GM ½-gård no. 7.  1758 havde Niels Jensen i Endrup med kvinden Ellen Hansdatter en datter til dåben n. Karen, testes: Marie Thomas Thomsens i Endrup, Bodild Nielsdatter tjenende Peder Jensen ibid., Niels Nielsen tjenende ibid., Peder Nielsen i Veksebo. Børge: 1763 havde Rasmus Jensen i Søholm med kvinden Kirsten Bjørnsdatter en søn til dåben n. Børge, testes: Dorthe Lars Jensens  i Langstrup, Kirstine Nielsdatter i Båstrup, Lars Jensen i Langstrup, Svend Nielsen og Christen Nielsen i Øverste Torp.
    Børn med Børge Rasmussen:
      i Børge Børgesen født 1791, Asminderød.  1791 havde GM Børge Rasmussens enke Karen Nielsdatter fra Søholm en søn til dåben n. Børge, testes: Karen Hans Nielsens i Endrup, Anne Rasmusdatter ibid., Jørgen Nielsen i Endrup, Jens Rasmussen i Øverste Torp, Hans Jensen i Langstrup.

34. Anne Pedersdatter (16.Inger4, 7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1758, Søholm, boende i Søholm, erhverv: GM Hans Hansens, gift 13 NOV 1774, i Asminderød, UK i Ø. Torp/P i Søholm,  Svend Pedersen, Nybo/gl. Peder Jensen i Søholm, Hans Hansen, født 1748, Øverste Torp, (søn af Hans Pedersen og Karen Jensdatter) boende i Søholm, erhverv: GM ½-gård no. 2.  1758 døbt Peder Jensen og Inger Hansdatter i Søholm deres barn Anne, testes: Ellen Niels Jensens i Endrup, Inger Kirstine Jørgensdatter i Søholm, Peder Nielsen tjenende i Veksebo, barnets moster Johanne Lars Jensens i Veksebo, Maria Thomas Thomesens i Endrup. Hans: 1748 havde Hans Pedersen i Øverste Torp med kvinden Karen Jensdatter en søn til dåben n. Hans, testes: Johanne Svend Pedersens i Nybo, Børge Pedersen i Øverste Torp, Peder Olsen i Nederste Torp, Dorthe Mickelsdatter i Dageløkke, Maren Ebbesdatter i Langerød.
    Børn:
      i Hans Hansen født 1775, Søholm, boende i Søholm.  1775 havde Hans Hansen i Søholm med sin hustru Anne Pedersdatter en søn til dåben n. Hans, testes: Anne Jens Olsens i Veksebo, Karen Hansdatter i Øverste Torp, Ole Hansen ibid., Svend Pedersen i Nybo, Jens Hansen i Langerød.
      ii Jens Hansen født 1778, Søholm, boende i Søholm.  1778 havde Hans Hansen i Søholm med sin hustru Anne Pedersdatter en søn til dåben n. Jens, testes: Karen Christen Nielsens i Torpen, Anne Jensdatter i Søholm, Ole Hansen, Svend Nielsen og Peder Hansen, alle fra Øverste Torp.
      iii Peder Hansen født 1780, Søholm, boende i Søholm.  1780 havde Hans Hansen i Søholm med sin hustru Anne Pedersdatter en søn til dåben n. Peder, testes: Anne Niels Olsens i Nybo, Margrethe Christensdatter i Øverste Torp, Peder Hansen og Ole Hansen ibid., Niels Hansen i Søholm.
      iv Svend Hansen født 1784, Søholm, død 1787, Søholm, begravet 1787, Asminderød, 4 år.
      v Karen Hansdatter født 1786, Søholm, boende i Søholm.  1786 havde Hans Hansen i Søholm med sin hustru Anne Pedersdatter en datter til dåben n. Karen, testes: Marie Peder Hansens i Langstrup, Margrethe Christensdatter i Øverste Torp, Christen Nielsen og Ole Hansen ibid., Niels Hansen i Søholm.
      vi Svend Hansen født 1790, Søholm, død 1790, Søholm, begravet 14 MAR 1790, Asminderød, 9 uger.
      vii Anna Hansdatter født 1791, Søholm, død 1791, Søholm, begravet 2 JUN 1791, Asminderød, 9 uger.
      viii Svend Hansen født 1792, Søholm.
      ix Inger Margrethe Hansdatter født 1795, Søholm.
      x Ole Hansen født 1798, Søholm.

35. Maren Thomasdatter (17.Marie4, 7.Hans3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1760, Endrup, boende i Danstrup, erhverv: GM Niels Pedersens, gift 28 MAR 1788, i Asminderød, Niels Pedersen, født 1757, Danstrup, (søn af Peder Nielsen og Maren Pedersdatter) boende i Danstrup, erhverv: GM ½-gård no. 3.  Maren døde 1807, Danstrup.  Niels: 1785 den 13/1 fæster NPS ½-gård no. 3 efter faderen Peder Nielsen.
    Børn:
      i Peder Nielsen født 1790, Danstrup.

36. Hans Jensen (18.Maren4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1744, Asminderød, boende i Danstrup, erhverv: GM, gift 14 JUN 1772, i Asminderød, UK i Endrup/P ibid.,  Niels Jensen SF, Endrup/Peder Jørgensen i Sørup, Maren Jensdatter, født 1749, Endrup, (datter af Jens Jørgensen og Karen Thulisdatter) boende i Danstrup, erhverv: GM Hans Jensens.  1744 døbt Jens Hansen og Maren Hansdatter i Asminderød deres søn Hans, testes: Birte Niels Rasmussens i Lønholt, Thomas Pedersen i Veksebo, Lars Pedersen i Asminderød, Jens Hellesen i Langstrup, Birte Andersdatter i Asminderød. Maren: 1749 døbt Jens Jørgensen i Endrup og hustru Karen Tulisdatter deres barn Maren.  Barnet bar regimentsskriver Plums husholderske Martha Bruun på Esrum, testes: Bente Cathrine Olsdatter på Fredensborg kro, tømmermester Bars, Jørgen Hertz og Phasanmester Kirschner, alle på Fredensborg
    Børn:
      i Karen Hansdatter født 1774, Danstrup, boende i Danstrup.  1774 døbt GM Hans Jensen i Danstrup og Maren Jensdatter en datter Karen, testes: Ellen Niels Jensens fra Endrup, Karen Jensdatter ibid., Nicolai Hansen og Anders Knudsen ibid., Jørgen Jensen fra Hesselrød.
      ii Maren Hansdatter født 1778, Danstrup, boende i Danstrup.  1778 døbt Hans Jensen i Danstrup og hustru Maren Jensdatter deres barn Maren. Barnet bar Anne Rasmus Mickelsens i Langerød, testes: Kirsten Pedersdatter i Sørup, Jørgen Jensen i Hesselrød, Anders Madsen i Sørup og Anders Knudsen i Endrup
      iii Bodil Hansdatter født 1783, Danstrup, boende i Danstrup.  1783 døbt Hans Jensen i Danstrup og hustru Maren Jensdatter deres barn Bodil. Barnet bar Anna Nicolaj Hansens i Endrup, testes: Karen Pedersdatter i Sørup, Jørgen Jensen i Hesselrød, Erich Bendtsen i Asminderød og Lars Haagensen i Langerød
      iv Sidse Kirstine Hansdatter født 1787, Danstrup, boende i Danstrup.  1787 døbt Hans Jensen i Danstrup og hustru Maren Jensdatter deres barn Sidse. Barnet blev båret af Anna Lars Haagensens i Langerød, testes: Karen Pedersdatter i Sørup, Erich Bendtsen i Asminderød, Jørgen Jensen i Hesselrød og Rasmus Larsen i Danstrup

37. Peder Thomsen (19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1747, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: GM gård no. 4 1787, gift (1) 1778, i Asminderød UK i Veksebo/P i Øverste Torp,  Hans Hansen, Veksebo/Christen Nielsen i Øverste Torp, Karen Hansdatter, født 1756, Øverste Torp, (datter af Hans Pedersen og Karen Jensdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM Peder Thomsens, død 1779, Veksebo, begravet 1 JAN 1780, Asminderød, 23 år, gift (2) 1780, i Asminderød, EM i Veksebo/P i Båstrup,  Christen Nielse, Øverste Torp/Hans Nielsen i Båstrup, Ellen Nielsdatter, født 1762, Båstrup, (datter af Niels Nielsen og Karen Jacobsdatter) boende i Veksebo, erhverv: GM Peder Hansens.  1767 fæster Peder Thomesen gården no. 4 i Veksebo efter faderen Thomas Pedersen. 1747 havde Thomas Pedersen i Veksebo med kvinden Karen Hansdatter en søn til dåben n. Peder, testes: Birte Niels Rasmussens i Lønholt, Jørgen Pedersen i Langerød, Niels Torbjørnsen i Veksebo, Svend Pedersen i Asminderød, Karen Svendsdatter i Endrup og Ellen Hansdatter ibid. Karen: 1756 havde Hans Pedersen i Øverste Torp med kvinden Karen Jensdatter en datter til dåben n. Karen, testes: Bodild Hans Jensens i Søholm, Karen Olsdatter i Dageløkke. Ellen: 1762 havde Niels Nielsen i Baastrup med kvinden Karen Jacobsdatter en datter til dåben n. Ellen, testes: Kirsten Rasmus Jensens i Søholm, Bodild Jørgensdatter i Roland, Peder Nielsen i Baastrup, Hans Jacobsen skovfoged på Sletten.
    Børn med Ellen Nielsdatter:
      i Thomas Pedersen født 1781, Veksebo, boende i Veksebo.  1781 havde Peder Thomsen i Veksebo med kvinden Ellen Nielsdatter en søn til dåben n. Thomas, testes: Boel Jørgen Nielsens på Ebbekøbgaard, Anne Pedersdatter i Veksebo, Jørgen Thomsen ibid., Hans Thomsen i Asminderød, Hans Nielsen i Baastrup.
      ii Niels Pedersen født 1785, Veksebo, boende i Veksebo.  1785 havde Peder Thomsen i Veksebo med kvinden Ellen Nielsdatter en søn til dåben n. Niels, testes: Christine Hans Nielsens i Baastrup, Margrethe Christensdatter i Øverste Torp, Hans Nielsen i Nederste Torp, Jørgen Thomsen og Hans Thomsen i Veksebo.
      iii Jens Pedersen født 1787, Veksebo, boende i Veksebo.  1787 havde Peder Thomsen i Veksebo med kvinden Ellen Nielsdatter en søn til dåben n. Jens, testes: Boel Jørgen Nielsens i Ebbekøbgaard, Boel Pedersdatter i Veksebo, Hans Thomsen ibid., Hans Nielsen i Baastrup, Jørgen Bendtsen i Asminderød.
    45. iv Hans Pedersen født 16 Nov 1794.

38. Anne Thomasdatter (19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1749, Veksebo, boende i Langstrup, erhverv: GM Mads Povelsens, gift 11 OKT 1772, i Asminderød EM i Langstrup/P i Veksebo,  u. Niels Hansen, Langstrup/Thomas Pedersen i Veksebo, Mads Povelsen, født 1730, Asminderød, (søn af Povel Jakobsen og Karen Madsdatter) boende i Langstrup 1787, erhverv: GM gård no. 10.  Anne døde 1785, Langstrup, begravet 11 FEB 1785, Asminderød, 36 år.  1749 havde Thomas Pedersen i Veksebo med kvinden Karen Hansdatter en datter til dåben n. Anne, testes: Maren Svend Pedersens i Asminderød, Karen Svendsdatter i Endrup, u. Jørgen Pedersen i Langerød, Peder Hans Kæmpes søn i Veksebo, Anne Hans Pedersens i Danstrup. Mads: 1730 havde Povel Jacobsen i Asminderød med kvinden Karin Madsdatter en søn til dåben n. Mads, testes: Berite Barses i Fredensborg, Jens Madsen i Alsønderup, Jens Hansen i Asminderød, Niels Hansen i Langstrup, Anne Marie Børgisdatter og Elisabeth Eliædatter ibid. 1755 fæster Mads Povelsen gård i Langstrup efter forr. fæster Anders Nielsen. Trolovet 1772 den 15/4
    Børn:
      i Else Madsdatter født 1773, Langstrup, død 1773, Langstrup, begravet 16 MAJ 1773, Asminderød, 8 uger.  1773 døbt GM Mads Povelsen og Anna Thomasdatter i Langstrup deres barn Else, testes: Martin Schachts hustru i Skære Mølle, Anne Jensdatter fra N. Torp, Niels Povelsen fra Jordhøj, Peder Thomsen og Hans Thomsen fra Veksebo.
      ii Else Madsdatter født 1774, Langstrup, boende i Langstrup.  1774 døbt GM Mads Povelsen i Langstrup og Anne Thomasdatter en pige Else, testes: Karen Povel Jakobsens i Asminderød, Niels Pedersens stifdatter Kirsten fra Langstrup, møller Schacht fra Skære Mølle, Peder og Hans Thomesen fra Veksebo.
      iii Johanne Sophie Madsdatter født 1778, Langstrup.  1778 døbt Mads Povelsen og Anna Thomasdatter i Langstrup et barn Johanne Sophie, testes: Christiana Jens Svendsens fra Helsingør, Karen Nielsdatter fra Langstrup, Niels Povelsen fra Jordhøj, Martin Schagth fra Skære Mølle, Peder Thomsen fra Veksebo.
      iv Birthe Cathrine Madsdatter født 1781, Langstrup, boende i Langstrup.  1781 døbt Mads Povelsen og Anna Thomasdatter i Langstrup et barn Birthe Cathrina, testes: Maren Rasmus Nielsen fra Langstrup, Skære Mølles pige Anna, Niels Povelsen fra Jordhøj, Schagth fra Skære Mølle, Peder Thomsen fra Veksebo.
      v Kirsten Madsdatter født 1783, Langstrup, boende i Langstrup.  1783 døbt Mads Povelsen og Anna Thomasdatter i Langstrup deres barn Kirsten, testes: Ellen Peder Thomsens i Veksebo, Anna Pedersdatter ibid., Maren Schagts fra Skære Mølle, Johan Meyman fra Asminderød, Hans Pedersen ibid.

39. Hans Thomsen (19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 1753, Veksebo, boende i Veksebo, erhverv: Hjulmand 1787, gift Hans Thomsens, boende i Veksebo, erhverv: Hjulmand Hans Thomsens.  1753 døbt Thomas Pedersen og Karen Hansdatter i Veksebo en søn Hans, testes: Ellen Ole Erlandsens i Endrup, Ellen Hans Mouritsens datter ibid., Hans Pedersen i Danstrup, Peder Hansen i Veksebo, Peder Jørgensen i Langerød.
    Børn:
      i Thomas Hansen født 1786, Veksebo.

40. Anne Børgisdatter (23.Kirsten4, 10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1753, Langstrup, boende i Asminderød, erhverv: GM Anders Larsens, gift 10 OKT 1779, i Asminderød UK i Asminderød/P i Langstrup,  Niels Olsen, Veksebo/Børre Andersen i Langstrup, Anders Larsen, født 1741, Asminderød, (søn af Lars Andersen og Kirsten Jørgensdatter) boende i Asminderød, erhverv: GM sen. HM i Langstrup.  1753 døbt Børge Andersen i Langstrup og hustru Kirsten Jensdatter et pigebarn Anna, testes: Johanne u. Niels Hansens i Langstrup, Anna Peder Mouritsens datter i Veksebo, Nicolai Olsen, Peder Larsen og Jens Larsen i Langstrup. Anders: 1741 døbt Lars Andersen i Asminderød og hustru Kirsten Jørgensdatter en søn Anders, testes: degnens datter Anne Marie Skovlund i Asminderød, Joen Andersen ibid., Anne Andersdatter tjenende Niels Torbjørnsen ibid., Johanne Pedersdatter tjenende degnen ibid. Trolovet 1779 den 16/4.
    Børn:
      i Lars Andersen født 1780, Asminderød.

41. Bodil Børgisdatter (23.Kirsten4, 10.Jens3, 4.Niels2, 1.Jørgen1) født 1755, Langstrup, boende i Langstrup, erhverv: GM Jørgen Olsens, gift 12 DEC 1779, i Asminderød EM i Langstrup/P ibid.,  Hans Børgesen, Endrup/Børge Andersen i Langstrup, Jørgen Olsen, født 1745, Nederste Torp, (søn af Ole Jørgensen og Lisbeth Nielsdatter) boende i Langstrup, erhverv: GM gård no. 14.  1755 døbt Børge Andersen og Kirsten Jensdatter i Langstrup et pigebarn Boel, testes: Anna Anders Hansens i Endrup, Kirsten Nielsdatter i Dageløkke, Jens kromand i Langstrup, Nikolaj Olsen ibid., Hans Rasmussen i Dageløkke. Jørgen: 1776 den 2/2 fæster Jørgen Olsen den gård no. 14 i Langstrup af hartkorn 4-6-2-1 3/11, som Olle Pedersen, hvis enke han ægter, er fradød.  Gårdens brøstfeld og besætning 122 rdl.  Indfæstning 10 rdl. Trolovet 1776 den 2/8 og påny trolovet 1779 den 1/10 1745 døbt Ole Jørgensen og Elisabeth Nielsdatter i N. Torp en søn Jørgen, testes: Ingeborre Børgis i Ø. Torp, Peder Christensen i Søholm, Børge Nielsens stifsøn Johan i Langstrup, Anne Niels Madsens datter i  Ø. Torp.
    Børn:
      i Lisbeth Jørgensdatter født 1781, Langstrup, boende i Langstrup.  1781 døbt Jørgen Olsen og Boel Børgisdatter i Langstrup deres datter Elisabeth, testes: Maren Børre Olsens fra Dageløkke, Kirsten Børgisdatter fra Langstrup, Jens Børresen ibid., Anders Larsen fra Asminderød, Hans Børgesen fra Endrup.
      ii Margrethe Jørgensdatter født 1782, Langstrup, boende i Langstrup.  1782 døbt GM Jørgen Olsen i Langstrup og Bodild Børresdatter et pigebarn Margrethe, testes: Anna Anders Larsens fra Asminderød, Karen Olsdatter fra Langstrup, Jens Børresen, Niels Børresen ibid., Børre Olsen fra Dageløkke.
      iii Børge Jørgensen født 1785, Langstrup, boende i Langstrup.  1785 døbt Jørgen Olsen og Bodild Børresdatter i Langstrup deres søn Børre, testes: Anna Kirstine Hans Børresens fra Endrup, Kirsten Børresdatter fra Langstrup, Niels Jensen fra N. Torp, Børre Olsen fra Dageløkke, Anders Larsen fra Asminderød.
      iv Ole Jørgensen født 1787, Langstrup, boende i Langstrup, død 1787, Langstrup, begravet 12 AUG 1787, Asminderød, ½ år.  1787 døbt Jørgen Olsen og Bodild Børresdatter i Langstrup deres søn Ole, testes: Else gl. Jørgen Nielsens fra Langstrup, Kirsten Børgisdatter ibid., Jens Børresen ibid., Børre Olsen fra Dageløkke, Erich Hansen fra Endrup.

42. Frants Hansen (27.Hans4, 11.Mickel3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1734, Toelt, boende i Veksebo, erhverv: murersvend, gift 9 DEC 1768, i Asminderød, han fra Toelt/hun Danstrup,  HM Hans Hansen, Tikøb/HM Peder Hansen skrædder i Veksebo, Anna Gudmandsdatter, født 1743, (datter af Gudmand og Anne Pedersdatter) boende i Veksebo, erhverv: Murersvend Frants Hansens.  1734 døbt Hans Mickelsen og Inger Pedersdatter på Toelt deres barn Frantz, testes: Anne Hans Mouritsens i Endrup. Anna: Hun var Ole Alfsens steddatter
    Børn:
      i Johanne Lovise Frantsdatter født 1767, Danstrup.  1767 havde Anne Gudmandsdatter sit uægte pigebarn født hos hendes moder Ole Alfsens enke i Danstrup, barnet blev kaldet Johanne Lovise, og blev ved dåben udlagt til barnefader en muursvend Frants Hansen fra Fredensborg, afg. Hans Mickelsens søn fra Toelt, bemeldte muursvend og qvinde har til dato søgt altergang i Tikøb.
      ii Johanne Kirstine Frantsdatter død 1778, Veksebo, begravet 1778, Asminderød.

43. Kirsten Jensdatter (30.Bodil4, 12.Kirsten3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1749, Søholm, boende i Dageløkke, erhverv: GM gl. Niels Nielsens, gift 15 OKT 1769, i Asminderød EM i Dageløkke/P i Søholm,  Peder Pedersen, Dageløkke/Hans Jensen i Søholm, Niels Nielsen u./gl., født 1729, Langstrup, (søn af Niels Jørgensen gl. og Anne Jørgensdatter) boende i Dageløkke, erhverv: GM gård no. 3, død 1787, Dageløkke, begravet 13 JUL 1787, Asminderød, 59 år.  1749 havde u. Jens Pedersen i Søholm med kvinden Bodil Pedersdatter en datter til dåben n. Kirsten, testes: Anne Jørgen Jørgensens i Øverste Torp, Anne Børgisdatter ibid., Svend Pedersen i Nybo, Peder Jensen i Søholm. Niels: 1755 fæster gl. Niels Nielsen gård no. 2 i Dageløkke efter tidl. fæster Peder Jensen, hvis datter han ægter. Trolovet 1754 den 2/5 Trolovet 1769 den 8/9
    Børn:
      i Jens Nielsen født 1770, Dageløkke, boende i Dageløkke.  1770 havde Niels Nielsen i Dageløkke med kvinden Kirsten Jensdatter en søn til dåben n. Jens, testes: Hans Jørgensens kvinde Karen i Dageløkke, smeden Claus Detlefsen ibid., Jens Nielsen ibid., UK Svend Pedersen i Søholm.
      ii Peder Nielsen født 1773, Dageløkke, død 1777, Dageløkke, begravet 20 APR 1777, Asminderød, 4 år.
      iii Niels Nielsen født 1776, Dageløkke, boende i Dageløkke.  1776 havde Niels Nielsen i Dageløkke med kvinden Kirsten Jensdatter en søn til dåben n. Niels, testes: Cisse Søren Mickelsens i Dageløkke, Cisse Pedersdatter ibid., Hans Jørgensen, Jens Nielsen og Ole Jensen ibid.
      iv Peder Nielsen født 1779, Dageløkke, boende i Dageløkke.  1779 havde Niels Nielsen i Dageløkke med kvinden Kirsten Jensdatter en søn til dåben n. Peder, testes: Sophie Hans Hansens i Langstrup, Karen Pedersdatter i Dageløkke, Hans Jørgensen, Børge Olsen og Jens Nielsen ibid.
      v Lars Nielsen født 1782, Dageløkke, død 1787, Dageløkke, begravet 4 FEB 1787, Asminderød, 5 år.

44. Hans Hansen (30.Bodil4, 12.Kirsten3, 5.Hans2, 1.Jørgen1) født 1757, Søholm, boende i Langstrup, erhverv: Landsoldat ex GM gård 14, gift 8 JAN 1779, i Asminderød m. sal. u. Jørgen Nielsens E,  Hans Jensen GM, Langstrup/Hans Hansen GM i Gunderød, Anne Sophie Hansdatter, født 1757, ukendt, boende i Langstrup, erhverv: GM u. Jørgen Nielsens.  1779 fæster HHS gård no. 14 efter u. Jørgen Nielsen, hvis enke han ægter. 1757 døbt Hans Jensen og Bodild Pedersdatter i Søholm en søn Hans, testes: Kirsten Rasmus Jensens i Søholm, Anders Larsens datter Kirsten ibid., Lars Jensen i Langstrup, Peder Sørensen ibid., Christen Nielsen i Ø. Torp.
    Børn:
      i Bodil Hansdatter født 1780, Langstrup, død 1785, Langstrup, begravet 1785, Asminderød, 5 år.  1780 døbt Hans Hansen i Langstrup og Anna Sophia deres barn Boel, testes:Kirsten Niels Nielsens fra Dageløkke, Karen Johansdatter fra Langstrup, Peder Nielsen og Jørgen Olsen ibid., Niels Nielsen fra Dageløkke.
      ii Karen Hansdatter født 1783, Langstrup, boende i Langstrup, død 1789, Langstrup, begravet 18 JAN 1789, Asminderød, 5 år.  1783 døbt Hans Hansen og Anne Sophie Hansdatter i Langstrup et pigebarn Karen, testes: Kirsten gl. Niels Nielsens i Dageløkke, Kirsten Jørgensdatter i Asminderød, Hans Jensen og Jørgen Olsen fra Langstrup, Jacob Hansen fra Gunnerød.
      iii Hans Hansen født 1787, Langstrup, boende i Langstrup.  1787 døbt Hans Hansen og Anna Sophie Hansdatter i Langstrup en søn Hans, testes: Margrethe Hans Jensens i Langstrup, Karen Harildsdatter ibid., Jens Jensen, Hans Nielsen, ibid., Niels Nielsen i Dageløkke.
      iv Niels Hansen født 1790, Langstrup, død 1793, Langstrup, begravet 8 DEC 1793, Asminderød, 4 år.
      v Bodil Hansdatter født 1794, Langstrup.

Næste generation

45. Hans Pedersen (37.Peder5, 19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 16 Nov 1794, gift Else Christensdatter, født 1785, Danstrup, (datter af Christen Danielsen og Ellen Nielsdatter) boende i Danstrup, død 3 Feb 1861.  Hans døde 31 Jan 1839.
    Børn:
    46. i Inger Marie Hansen født 25 Apr 1826.

Næste generation

46. Inger Marie Hansen (45.Hans6, 37.Peder5, 19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 25 Apr 1826, gift Ole Larsen, født 26 Nov 1820, (søn af Lars Nielsen og Dorthe Sophie Hansdatter) død 19 Sep 1900.  Inger døde 2 Apr 1923.
    Børn:
    47. i Johanne Margrethe Olsen født 3 Dec 1850.

Næste generation

47. Johanne Margrethe Olsen (46.Inger7, 45.Hans6, 37.Peder5, 19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 3 Dec 1850, gift Hans Jensen, født 6 Nov 1852, (søn af Jens Nielsen og Ane Kirstine Jørgensen) død 11 Jan 1916.  Johanne døde 12 Okt 1933.
    Børn:
    48. i Signe Oline Jensen født 10 Dec 1891.

Næste generation

48. Signe Oline Jensen (47.Johanne8, 46.Inger7, 45.Hans6, 37.Peder5, 19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 10 Dec 1891, gift Ole Klausen, født 22 Jan 1889, død 28 Feb 1969.  Signe døde 16 Jun 1980.
    Børn:
    49. i Ellen Klausen født 8 Dec 1917.

Næste generation

49. Ellen Klausen (48.Signe9, 47.Johanne8, 46.Inger7, 45.Hans6, 37.Peder5, 19.Karen4, 8.Anne3, 2.Mourits2, 1.Jørgen1) født 8 Dec 1917, gift Andreas Walerius Jungemann, født 24 Jun 1917, død 19 Apr 2003.  Ellen døde 11 Jul 2001.
    Børn:
      i Bent Walerius Jungemann født 10 Mar 1941, gift 1967, Vinnie Esther Olsen.


 
Forrige Home Næste